Kurjer Warszawski, nr 279

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 XII 1863

Na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, przybyły obrazy: Zdzisława Suchodolskiego, MATKA BOŻKA, Sypniewskiego, Góral (fantazja), Jende, Śty Piotr. W składzie rycin w domu Nejbaura przy ulicy Senatorskiej, wystawiony jest wizerunek ś.p. Biskupa Pieńkowskiego, rytowany w roku 1857 przez Adolfa Dietricha. Tamże widzieć można litografje z obrazu Postępskiego, Posłowie Austrji i Watykanu błagający Jana Sobieskiego o pomoc Wiedniowi. Do liczby mnożących się coraz bardziej xiąg i xiążeczek dla ludu, przybywa znowu Xty zeszyt czyli tomik „Czytań dla Szkółek i Ochronek wiejskich”, wydawanych nakładem xięgarni A. Lewińskiego w Warszawie. Zawiera on opowiadanie o mieście Krakowie. Tomu VIIIgo poszyt 2gi, Roczników Gospodarstwa Krajowego (za Listopad), wyszedł z druku. Zawiera on bardzo interesujący ogół kraju artykuł: O projekcie uspławnienia rzeki Buga; dalej Grunta i ich udział w wegetacji (dokończenie); O możności i korzyściach zaprowadzenia stowarzyszeń rolniczych i ich organizacji (dokończenie); Stan sanitarny włościan we Francji, i Rozmaitości. Przechodząc ulicą Miodową, niepodobna nie zwrócić uwagi, na wystawę 4ch dużej wielkości portretów fotograficznych, pomiędzy któremi znajduje się portret znanej wieszczki naszej Deotymy, z nadzwyczajnem podobieństwem, dokładnością i że tak powiemy elegancją wykończonych. Lubo nie raz już wspominaliśmy o postępie jaki u nas zrobiła fotografia, nie możemy pominąć obecnie sposobności przemówienia o tej gałęzi sztuki, a to dla oddania należnej sprawiedliwości trudom i pracy, którym każde dzieło wydoskonalenie swe zawdzięcza. […] Skutkiem zakładania rur wodociągowych i przez to zamknięcia części ulicy Elektoralnej, omnibusy jeżdżące od Kolumny Zygmunta na ulicę Chłodną, zwróciły drogę przez ulicę Rymarską, Leszno i Solną. - Tamtędy również przejeżdżają przybywający i wydalający się z miasta przez rogatki Wolskie. Jutro, t.j. w Niedzielę, Łaźnia parowa przy Nowym Zjeździe Nro 2623, przyjmować będzie do kąpieli klassę najuboższą bez różnicy wyznań, bezpłatnie.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…