Kurjer Warszawski, nr 268

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 XI 1863

Mości Redaktorze!

Przy ulicy Piwnej mieszka osoba, trudniąca się szyciem sukien, okryć, mantyl itp., ale cóż z tego, kiedy obchodzenie się jej z gośćmi powierzającemi jej roboty, jest tego rodzaju, iż ciągle wystawia je na jakieś nieprzyjemności. Że zaś każdy bez wyjątku zakład, winien przede wszystkiem odznaczać się uprzejmością z osobami, wchodzącemi z nim w stosunki; pozwól przeto abym tą delikatną wzmianką przypomniał właścicielce o jej obowiązkach, a tem samem i uwolnił wielu od tej niegrzeczności, na jaką bywają tam narażani. – Jutro, jako w przeddzień Śtej Katarzyny, przypadają owe od najdawniejszych czasów ponawiane wróżby przez chłopców, tak samo jak wzajem w przeddzień Śgo Andrzeja, w końcu tego miesiąca, przez dziewcząt. Według tego zwyczaju, kładą tak jedni jak drudzy kartki z napisami imion znajomych im osób pod głowy, a która z tych osób przyśni się tej nocy, ma to być ich przyszła lub przyszły. Oprócz tego leją także roztopiony wosk na wodę itp. Dziwne te dawniejszych przesądów zabytki, dotąd jeszcze utrzymały się wszędzie. Pojutrze przypada o godzinie 10 m. 26 rano, pełnia, w czasie której kalendarze przepowiadają nam flagę. W zakładzie gimnastyki pedagogicznej i lekarskiej, oraz szermierstwa, T.Matthes i Stan. Majewskiego, na Sewerynowie (ulica Alexandria), lekcje rozpoczynają się od godz: 8ej rano i mają miejsce do 5 1/2 wieczorem. Gimnastyka Szwedzka, zastosowana do leczenia niektórych ułomności organizmu, praktykuje się w porze przedpołudniowej. Jan Wróblewski, przybywszy z prowincji, pragnie zobaczyć się z Panem Marcellim Mosińskim, lub powziąść wiadomość o jego pomieszkaniu; obecnie pozostaje u Pana Olszewskiego, Dozorcy Szpitala Dzieciątka – Jezus; Szwajcar miejscowy wskaże. Zostawioną w dniu 17 b.m. portmonetkę, zawierającą w sobie kilkanaście rubli, oraz notatki, odebrać można za udowodnieniem u Właściciela omnibusów przy ulicy Nalewki Nr 2249, w domu Kernera.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…