Kurjer Warszawski, nr 250

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
02 XI 1863

Donieśliśmy przed trzema dniami o wykryciu drukarni tak zwanego rządu rewolucyjnego: dodamy teraz, że niedawno przedtem, mianowicie dnia 7 (19) Października, wykrytą została przy ulicy Podwale w domu pod Nr 484, litografia do Kajetana Strupczewskiego należąca, z której wychodziły rozmaite druki rządu rewolucyjnego, od roku 1861. – Przede wszystkiem zabrano na ulicy Bugaj w domu starozakonnego Raffela Lempe, w mieszkaniu tudzież na strychu zajmowanem przez towarzysza litograficznego Szczepana Krężelewskiego, przechowywane w znacznej ilości różne obstalunki, pochodzące z wzmiankowanej litograjji. Wymieniamy ważniejsze: a) Obstalunki rozkładu, w jakim stosunku mają uczestniczyć mieszkańcy Królestwa w 40-miljonowej pożyczce, o której niedawno publiczność uprzedzoną była. b) Oryginalny obstalunek, zawierający Instrukcję opatrzona pieczęcią, w celu formowania kredytowych komitetów powiatowych. c) Obligacje tej pożyczki oznaczone rozmaitemi literami, d) Bilety zakulisowego naczelnika m. Warszawy: na wolny przejazd do band; na wyjazd za granicę; na nominacje do rozmaitych obowiązków itp.) Oryginalne upoważnienie rządu rewolucyjnego do litografowania blankietów dla naczelnika miasta Warszawy. 8 kamieni przygotowanych do odbicia rozlicznych blankietów, ogłoszeń, biletów itp. dla mniemanych władz rządu podziemnego; wreszcie: tysiąc i sta exemplarzy rozmaitych podżegających utworów, pieśni, rysunków, wezwań od różnych stanów na nabożeństwa za ojczyznę, plakatów, pamfletów litografowanych i druków od roku 1861. – Litograf, dysponenci, odbieracze i roznosiciele tych papierów, są aresztowani. (Dz: Pow:) […] Z Piotrkowa. Dnia 8 (20) Października, nieliczna banda powstańców napadłszy we wsi Borkowicach, na dom miejscowego sołtysa, zabrała temuż rs. 80, w których mieściła się i summa ściągnięta od gromady na zaspokojenie podatków skarbowych. (Dz: Pow:) Z Lublina. Poczta kursująca pomiędzy Warszawy a Lublinem w dniu 11 (23) t. m. napadniętą i rozbitą została przez powstańców, – nadto ciż ostatni zbili nielitościwie Expedytora Poczt w Kurowie. (Dz:Pow): Z Krasnegostawu. Dnia 13 (25) Października banda około 60 konnych powstańców licząca, przybywszy do wsi Rejowca, rozbudziła miejscowych oficjalistów, i poleciwszy wydać potrzebny dla koni furaż, po dwóch godzinnym odpoczynku, udała się w kierunku m. Chełma.

 

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…