Kurjer Warszawski, nr 25

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
1 II 1864

Na wystawę Krakowską niektórzy malarze nasi wyliczają obrazy: P. Kossak posyła akwarelę Cesarza Napoleona z Cesarzową Eugenią w stroju dworskim myśliwskim, konno. P. Sypniewski zamierza dać wielobraz olejny historyczny, bitwę pod Puckiem na Pomorzu, w r. 1462 za Kazimierza Jagielończyka przez flaków z Krzyżakami stoczoną. Godziłoby się, abyśmy te prace choć przez kilka dni na naszej wystawie mieć mogli, zanim na Krakowską posłane zostaną. W Bonn 16 z. m. o godzinie 6 i minut 25, widziano spadającą od strony północno-wschodniej ku południowo zachodniej kulę ognistą, która, jak się zdawało, miała pół stopy średnicy. Szybkość biegu była mierna, światło białe, za nią zaś postępował ogon 5 do 6 stóp długości mający. Oddalenie od powierzchni ziemi było nieznaczne. W tych dniach w małej gminie Wurg, w Bawarji nadreńskiej, zdarzył się smutny wypadek. Czternaście dzieci ślizgało się na stawie, gdy nagle lód się załamał i wszystkie potonęły. Czworo z tych dzieci należało do jednej rodziny. - Podobneż nieszczęście wydarzyło się w La Clayette w departamencie Rodanu we Francji, gdzie podczas używania ślizgawki na łyżwach przez jedenastu chłopców, część lodu załamała się i dziewięciu z nich wraz z Profesorem utonęło. Dzienniki znowu o nowej ofierze ognia w teatrze wspominają; w Londynie bowiem umarła artystka komiczna Marja Charles, z poparzenia się w skutku palenia się sukni na scenie. Zapewniają z Paryża, że Hr. Jan Działyński, o którym niedawno donoszono, że uległ chorobie umysłowi zdrów jest zupełnie. Winniśmy zapisać charakterystyczny fakt do kampanii, na którą się obecnie zanosi w Szlezwigu. Pomiędzy mnóstwem wielkich datków na cieplejszą dla żołnierzy austrjackich odzież, pomiędzy kaftaniki, skarpetkami, kalesonami wełnianemi it.p., ofiarował Xiążę Wince: Auersperg, i jego małżonka także 36 czepków nocnych, otrzymały one przeznaczenie dla żołnierzy z pułku dragonów Xięcia Windischgrasa, o którym niedawno wspomnieliśmy.

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…