Kurjer Warszawski, nr 244

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
26 X 1863

Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych, odwiedzona została przez licznych miłośników sztuk, korzystających z każdej sposobności dla poparcia naukowych celów. Wczoraj, liczne grono ciekawych zwiedziło tutejsze Gabinety Naukowe, w Kazimierowskim pałacu, zatrzymując się szczególniej przy nowo sprowadzonych okazach zwierząt i ptaków exotycznych. Wczoraj, dla złożenia dowodów postępu z odniesionych w ciągu lat kilku korzyści muzycznych w Konserwatorium w Paryżu, dał się słyszeć wobec znakomitości muzycznych, to jest b. Dyrektora Opery Ig. Dobrzyńskiego i teraźniejszego Dyrektora St. Moniuszki, oraz innych znawców i miłośników muzyki, przybyły z Paryża do Warszawy P. Stanisław Thalgrun wiolonczelista. P. Thalgrun był niegdyś uczniem zasłużonego Członka Orkiestry tutejszej P. Hermana, który nie jednym w tym rodzaju Artystą pochlubić się może. Ostatecznie zaś kształcił się w Konserwatorium Paryzkiem, z którego uniósł kilka zaszczytnych nagród, pod okiem słynnego Franchomma, przyjaciela ś.p. zgasłego współziomka naszego Szopena. Nie potrzebujemy mówić wiele o grze P. Thalgruna, sam bowiem instytut, i mistrz pod którym się kształcił, a przytem otrzymane premja, są najlepszym dowodem wielkiego talentu jego; dodamy tylko, że jako dobry muzyk dal się poznać w kwartecie Bethowena; jako wirtuoz prawej szkoły, w magistralnym koncercie Bernarda Homberga; a jako artysta rodak, w znanym dobrze sercom naszym kwintecie Dobrzyńskiego, w którym wymownie przypomniał i znakomitego twórcę tego dzieła i godność muzyki polskiej. W tych dniach, to jest jutro lub pojutrze, ma stanąć nowy posąg Napoleona na kolumnie Vendome w Paryżu, w miejsce dotychczasowego, który ustawiony będzie na odpowiedniej podstawie w alei Courbevoie. Rzeka Nil w Egipcie, nadzwyczaj w porze obecnej wezbrała, to też dochodzące nas wiadomości z Alexandrji o wylewach tej rzeki, są bardzo smutne. Wszystkie prawie tamy zostały przerwane i całe pola stoją pod wodą. Użyźnienie ich wodami Nilu, drogo w tym roku okupią krajowcy. Poczty i koleje żelazne, zaledwie za dwa miesiące będą mogły do stanu normalnego powrócić.

 

 

 

 

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…