Kurjer Warszawski, nr 239

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
20 X 1863

Onegdaj wybuchł pożar w gmachu tutejszego Magistratu, zwanym zwykle Ratuszem, w którym mieści się i Zarząd Warszawskiej Policji. – Ogień ukazał się w archiwum na drugiem piętrze głównego korpusu około godziny w pół do dwunastej z południa; lecz w dwadzieścia minut potem, kiedy straż ogniowa już opanowywała ogień, zapaliło się archiwum Policji, mieszczące się w oddzielnej części gmachu na drugim dziedzińcu; tu wkrótce pożar został ugaszony, lecz w Magistracie przeciągnął się do późnej nocy. Spaliło się całe drugie piętro i część pierwszego piętra z prawej strony, a na dziedzińcu dom, gdzie mieściło się archiwum Policji. Nieznaczna tylko część akt Magistratu, mianowicie akta budowlane, stały się pastwą płomieni; wszystkie zaś inne akta ze wszystkiemi rachunkowemi i kasowemi xięgami Magistratu, zostały ocalone; również cały majątek kasowy i Lombardu, nie poniósł żadnej szkody; z archiwum zaś Policji, ocalała także znaczna część akt. Pożar wyraźnie powstał z umyślnego podpalenia, wyśledzeniem okoliczności którego, zajmuje się wyznaczona w tym celu, oddzielna komissja. *Wyjąwszy może kilku w całym kraju kolei konnych, z resztą takowe dotąd nie mogą upowszechnić się u nas. Tymczasem zaprowadzenie ich w wielu razach, byłoby dla kraju nader użyteczną rzeczą, a nawet dla samych przedsiębierców zyskowną. Koleje bowiem takie miałyby szczególniej znaczenie do transportu drzewa ściętego w lesie, a wywożonego do niezbyt odległej rzeki, do dostarczania z kopalni węgla, marmuru, kamieni, rudy, torfu itp. do kolei żelaznych parowych, do przewożenia ze składów zboża wszelkich towarów do pierwszej stacji kolei parowych itd. Przy zakładaniu zaś takich kolei, należy przede wszystkiem zwrócić uwagę na dwie okoliczności, to jest na trwałość pokładów drewnianych i na dobór do ciągnięcia, koni. Pierwsze koleje konne zaprowadzone zostały w r. 1852 w Nowym Yorku, późniejsze doświadczenia pokazały całą ich ważność i dziś na wszystkich punktach Ameryka posługuje się niemi, obok licznych sieci kolei parowych, jakie ją przerzynają.

 

 

 

 

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…