Kurjer Warszawski, nr 218

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
25 IX 1863

Warszawski Ober-Policmajster. – Dostrzeżono, że w wielu sklepach i magazynach mających wyjścia na dziedziniec domu, takowe nie tylko, że stoją otworem, ale nadto przez nie przechodzą osoby do sklepów nie należące, drzwi zaś frontowe bywają na oścież otwarte. Z rozkazu przeto władzy wyższej polecam właścicielom podobnych sklepów i magazynów, ażeby drzwi wychodowe w dziedziniec domu, były zawsze zamknięte i przez takowe oprócz osób do sklepu należących nikt obcy przepuszczany nie był, klucze zaś od tych drzwi mają się znajdować u samego właściciela; jak niemniej, ażeby drzwi frontowe nigdy i pod żadnym pozorem na oścież otwierane nie były, a to pod osobistą odpowiedzialnością właścicieli sklepów i magazynów. Przytem oznajmiam, iż w razie gdyby okazało się, że skutkiem niezastosowania się do powyższego rozporządzenia, ktokolwiek bądź poszukiwany przez policję zdołał ukryć się, natenczas właściciel sklepu lub magazynu, oprócz osobistej odpowiedzialności, podług całej surowości prawa wojennego, ulegnie utracie wszystkiego co w nich znajdować się będzie. – Jenerał-Major, Lewszyn Warszawski Ober-Policmajster. – Z rozkazu władzy wyższej, podaję do powszechnej wiadomości, że od dnia jutrzejszego, kawiarnie, sklepy z napojami gazowemi, szynki wódczane, piwne, tak zwane bawarje i mieszczące się przy podobnych zakładach bufeta czyli traktjernie, oraz oddzielne garkuchnie, mogą być otwierane nie wcześniej jak o godzinie 7mej rano, zamykane zaś być mają o godzinie 7mej wieczór. – Jenerał-M ajor, Lewszyn. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Dla zapewnienia rychlejszego wpływu należytości podatkowych, tak z tytułu opłat gruntowych jako toż od procederów zalegających obecnie do Kass przy Magistracie M. Stołecznego Warszawy będących; tudzież dla ulgi kontrybuentów, Magistrat pozostawiając Kassy dotąd istniejące, nadto jeszcze ustanowił dodatkowo trzy Kassy pomocnicze, a mianowicie: do poboru opłaty od zarobkowań zalegającej, po dotąd na mieszkańcach M. S. Warszawy i Przedmieścia Pragi.

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…