Kurjer Warszawski, nr 178

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 VIII 1863

Dla ściślejszego dopilnowania, ażeby przy sprzedaży mięsa koszernego nie dopuszczano się nadużyć, Magistrat m. Stołecznego Warszawy, uznał za stosowne, urządzić nad tą sprzedażą nadzór Obywateli wyznania Mojżeszowego, znanych z bezinteresowności i chętnego dla dobra swych współwyznawców poświęcenia się, i w tym celu wydał Dozorowi Bóżniczemu zarządzenie dopełnienia wyborów i ułożenia projektu, w jaki sposób nadzór takowy ma być dokonywany. W skutek takowego zarządzenia, Dozór Bóżniczy przedstawił listę osób, które obowiązki powyższe przyjęły, tudzież instrukcję jaką im w tym przedmiocie udzielił. Pomieniona lista ogłoszoną została w wczorajszej Gazecie Policyjnej. * Najdokładniejszą z wydanych dotąd kart jeograficznych Królestwa Polskiego, jest mappa wykonana, jak to już donieśliśmy, przez P. Nipanicza, Urzędnika Biura Statystycznego przy K.R.S.W. Mappa ta obejmuje podziały kraju: Administracyjny z Gubernjami i Powiatami; Sądowy z Okręgami, i Duchowny z Dekanatami. Odbitą ona została w zakładzie P. Dzwonkowskiego nadzwyczaj wyraźnie i czysto, i śmiało można powiedzieć, że jest pierwszą z kart jeograficznych nie pozostawiającą pod względem wykonania, nic do życzenia; kosztuje ona złp. 20. *Przybywszy do Warszawy, dowiedziałem się, że w Smoleńskim Hotelu pod Nrem 11 stoi mój dawny znajomy M.S. b. Oficer W.P., dziś starzec 80-letni, który przez różne koleje losu stracił całą fortunę na dzierżawach, a nie mając żadnego utrzymania wraz z żoną i dzieckiem i do tego będąc chorym, potrzebuje pomocy rodaków. Odwiedziwszy znajomego staruszka i udzieliwszy mu pomoc podług możności, przy wyjeździe z Warszawy polecam go pamięci sercom litościwym.– J. W. Obywatel z Lubelskiego.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…