Kurjer Warszawski, nr 178

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 VIII 1863

Dla ściślejszego dopilnowania, ażeby przy sprzedaży mięsa koszernego nie dopuszczano się nadużyć, Magistrat m. Stołecznego Warszawy, uznał za stosowne, urządzić nad tą sprzedażą nadzór Obywateli wyznania Mojżeszowego, znanych z bezinteresowności i chętnego dla dobra swych współwyznawców poświęcenia się, i w tym celu wydał Dozorowi Bóżniczemu zarządzenie dopełnienia wyborów i ułożenia projektu, w jaki sposób nadzór takowy ma być dokonywany. W skutek takowego zarządzenia, Dozór Bóżniczy przedstawił listę osób, które obowiązki powyższe przyjęły, tudzież instrukcję jaką im w tym przedmiocie udzielił. Pomieniona lista ogłoszoną została w wczorajszej Gazecie Policyjnej. * Najdokładniejszą z wydanych dotąd kart jeograficznych Królestwa Polskiego, jest mappa wykonana, jak to już donieśliśmy, przez P. Nipanicza, Urzędnika Biura Statystycznego przy K.R.S.W. Mappa ta obejmuje podziały kraju: Administracyjny z Gubernjami i Powiatami; Sądowy z Okręgami, i Duchowny z Dekanatami. Odbitą ona została w zakładzie P. Dzwonkowskiego nadzwyczaj wyraźnie i czysto, i śmiało można powiedzieć, że jest pierwszą z kart jeograficznych nie pozostawiającą pod względem wykonania, nic do życzenia; kosztuje ona złp. 20. *Przybywszy do Warszawy, dowiedziałem się, że w Smoleńskim Hotelu pod Nrem 11 stoi mój dawny znajomy M.S. b. Oficer W.P., dziś starzec 80-letni, który przez różne koleje losu stracił całą fortunę na dzierżawach, a nie mając żadnego utrzymania wraz z żoną i dzieckiem i do tego będąc chorym, potrzebuje pomocy rodaków. Odwiedziwszy znajomego staruszka i udzieliwszy mu pomoc podług możności, przy wyjeździe z Warszawy polecam go pamięci sercom litościwym.– J. W. Obywatel z Lubelskiego.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…