Kurjer Warszawski, nr 168

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
27 VII 1863

AMERYKA. New-York, 9go Lipca. – Główna kwatera Jenerała Lee, była w zeszły Wtorek w Hagerstown. Odwrót uskuteczniał się w dobrym porządku. Stał on po bitwie z wojskami swemi porządnie uszykowanemi nad Potomaakiem, i zasłaniał przeprawę bagaży. Jenerał Meade, znajduje się o 35 mil za Gettysburgiem. Wczoraj przednia jego straż, pod jen. Kilpatrick, zaatakowała skonfederowanych, ale odpartą została. Kilpatrick poległ albo jest raniony. – Jenerał Hulburck donosi urzędownie o porażce wojsk południowych pod Helena w Arkansas. Skonfederowani stracili 600 ludzi w poległych i ranionych, oraz 1,200 jeńców, gdy strata związkowych wynosi tylko 60 ludzi. – Załoga Vicksburga liczyła tylko 12,000 ludzi. Za powód poddania się wymieniają brak żywności. – Akt konskrypcyjny, ma wejść w wykonanie na całej Północy. Pierwszy pobór ma wynosić 300,000 ludzi. – Wczoraj losowanie zaczęło się w Rhode, Island i Massachusetts, a jutro zaczyna się w New-York.

ANGLIA. Londyn, 20go Lipca. – Obiad rybny ministerjalny, poprzedzający zwykle zamknięcie posiedzeń, ma nastąpić, jak zapewnia Observer w przyszłą Sobotą, w Trafalgar-Holel, w Greenwich. Zdaje się być niewątpliwem, że ferje Parlamentarne rozpoczną się 28 b.m. - Armji angielskiej zagraża bolesna strata. Lord Clyde, lepiej znany pod dawniejszem nazwiskiem Sir Collina Campbell, leży w Hatham niebezpiecznie chory.

FRANCJA. – Zdaje się, że układy w przedmiocie traktatu handlowego Francuzko-Szwajcarskiego, zostały odroczone na czas nieograniczony. PP. Herbs, dyrektor wydziału handlu w ministerstwie spraw zagr. i P. Barnier, dyrektor w ministerstwie handlu, wyjeżdżają na urlop. – Marg. Gallifet, któremu poruczono powiezienie do Vichy trofeów zdobytych w Mexyku przez żołnierzy francuzkich, przyjęty tam został tym uprzejmiej, że cierpi jeszcze w skutku ciężkiej rany jaką otrzymał, i musiano go nieść na ręku od powozu aż do Cesarza. Nawet przy pomocy nie mógł zrobić kilku kroków. – Zwłoki Xięcia Hamilton przewiezione dziś być miały na statku, Daupin, z Cherbourga do Southampton, a ztamtąd lądem do dóbr zmarłego. Podobno portret tego krewnego Cesarskiego, ma być pomieszczony w muzeum Wersalskiem.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…