Kurjer Warszawski, nr 146

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
1 VII 1863

W Berlinie dotąd toczą się spory o wystawienie w miejsce poprzednio proponowanego jednego pomnika dla Szyllera, trzech, to jest dla Lessinga, Szyllera i Getego. Mają one stanąć na placu przed Teatrem; ale dotąd spór rozstrzygnięty nie został. W każdym razie przyniósł on korzyść literaturze niemieckiej, albowiem wywołał dzieło Blomera, zestawiające wszystkich trzech Mężów obok siebie, z obszernym i naukowym poglądem na ich literackie utwory. Bank Wiedeński, zaprzestał wydawać papierowe dziesiątaczki; partje potrzebujące drobnej monety, otrzymują teraz srebrne sześcio krajcarówki. Wkrótce mają być wydane w obieg nowe ćwierć-reńszczaki. Jedną z ważniejszych wiadomości jakie dziś otrzymujemy, jest ogłoszenie przez Monitora Paryzkiego z d. 28 z.m., listu Cesarza do P. Bouher o niedogodnościach centralizacji. List ten wzywa wydziały Rady Stanu, aby się zajęły obmyśleniem środków, celem zapobieżenia powolnemu biegowi spraw administracyjnych. Zdaje się, że najwłaściwszą drogą do tego byłoby rozszerzenie swobód i attrybucji gminnych. – Wieści o nowych propozycjach, jakie Baron Gros miał robić Rządowi Angielskiemu: w kwestji Amerykańskiej, potwierdzają się. Podobno proponował on nowe usiłowanie pośrednictwa, z zagrożeniem, że jeśliby takowe w pewnym oznaczonym terminie czasu przyjęte nie było, wówczas oba Mocarstwa zachodnie uznają Stany skonfederowane. Decyzja Anglji w tym przedmiocie jeszcze nie jest wiadoma, ale południowcy w Paryżu zamieszkali są pełni otuchy. Z Rzymu pod d. 24 z. m. donoszą, że zaraza bydła szerzy swe spustoszenie w Państwie Kościelnem. Xżę Torlonia stracił 1,200 sztuk. W Neapolu także silnie, szerzy się ta zaraza. Używanie mięsa z chorego bydła wywołuje chorobę podobną do cholery. – Telegram z Kopenhagi zawiadamia, że Xiążę Następca Ferdynand, stryj Króla, zmarł nagle 29go Czerwca rano. Był on synem Króla Chrystjana VIII. Urodził się 22 Listop: 1792 r. a zaślubił w Sierpniu 1829 Xiężniczkę Karolinę Duńską.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…