Kurjer Warszawski, nr 138

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
20 VI 1863

Nadeszła nader ważna wiadomość z Ameryki, iż Jenerał Unji Banks, dowodzący w nowym Orlean, zdobył przeszło 2 miljony worów bawełny, które niebawem do Europy przysłane być mają. W fabrykach angielskich mają już czynić przygotowania do rozpoczęcia robót wyrobów bawełnianych. Dzienniki Węgierskie, donoszą o wielkich klęskach, jakie tam sprawia posucha, panująca. Obszar 1,300 mil kwadratowych, z ludnością trzech miljonową dotknęła klęska. Zasiewy uschły, trawa na łąkach wypalona, paszy żadnej prawie dla błąkającego się znędzniałego bydła, kupy szkieletów wołów, które z głodu poginęły, wszędzie napotkać można. W niektórych okolicach biją owce, aby wyżywić trzodę; stan bydła spadł o 20ty, 10ty procent, a brak żywności i głód zbliżają się już do chat wieśniaczych. Według dzienników półurzędowych, Rząd ma „zniżyć podatki, uwolnić od cła na przywóz zboża, ma rozdzielać zboże, udzielać pożyczki biedniejszym rolnikom, a szczególniej stara się o roboty dla licznej biednej ludności wiejskiej bez zatrudnienia. W samym tylko Paryżu, nie licząc w to zupełnie innych miast i departamentów francuzkich, liczba dotkniętych pomięszaniem zmysłów zwiększyła się cztery razy, w przeciągu ostatnich 60 lat bieżącego stulecia. Po ogrodach gdzie hoduje się poziomki, należy wystrzegać się sadzenia w blizkości tychże słoneczników, gdyż wyziewy tej rośliny, jak to doświadczenia przekonały, bardzo szkodzą poziomkom. Z powodu posunięcia robót około bruku kostkowego na Nowym Święcie, poza ulicę Śto-Krzyzką, komunikacja przez tenże Nowy Świat, poczynając od Kopernika, aż po róg ulic: Ordynackiej i Wareckiej, zamkniętą została. W tych dniach rozpoczęto od strony ulicy Solca na Tamce w górę, dalszy ciąg robót około zaprowadzenia rur, celem oświetlania tej części ulic latarniami gazowemi. Ulice Ogrodu Saskiego przez wyrównanie i wysypanie ich żwirem, przyprowadzone zostały do porządku.

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…