Kurjer Warszawski, nr 135

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 VI 1863

Wiadomo, że planeta Mars znajdowała się przeszłej jesieni na tak zwanej przeciwległości dyametrycznej, a zatem zostawała w najlepszych warunkach dla badań. Fillips, Professor w Oxfordzie, przedstawił Londyńskiemu Królewskiemu Towarzystwu, nadzwyczaj ciekawe fakta. Mars, również jak ziemia, posiada atmosferę, pory roku, a prawdopodobnie, mieszkańców. Strefa gorąca zajmuje połowę planety, wtenczas gdy na ziemi nie więcej jak ¼ część przestrzeni zajmuje ta strefa. Mars odbywa swój obrót na około słońca prawie w ciągu naszych dwóch lat; doba prawie wyrównywa naszej, ma bowiem 24 godziny, 37 minut, lecz planeta nierównie jest mniejszą od Ziemi, zaledwie wyrównywa ósmej części objętości tej ostatniej; temperatura jej jest o 2 razy chłodniejszą. Dawniej już zauważano lody, ześrodkowane u dwóch biegunów; przeszłej jesieni Professor Fillips, dostrzegł cały śnieżny okrąg, obejmujący południowy biegun planety. Krańce tego okręgu wyjaśniły się ze szczególną dokładnością. Na północnej półkuli, śniegi się ledwie widzieć dawały. Pas równikowy, powiada Oxfordzki Professor, okryty jest szeroką zieleniejącą przestrzenią, świadczącą niewątpliwie o bogatej roślinności z głębokiemi zatokami i wgłębieniami, które udowadniają bytność niezmiernej ilości wód. Po środku wreszcie wznosi się wielka wyspa czerwonawego koloru, podobna do dwóch wielkich lądów, położonych powyżej i poniżej strefy równikowej. Z tego wszystkiego zdjęto wiele rysunków, które, mniemać należy, nie małą przysługę nauce oddadzą. Z Krotoszyna ( W.X . Poznańskie) donoszą, iż w mieście i okolicy panują żarnice, na które dużo dzieci umarło. W obwodzie zaś Koźmieńskim znacznie się rozszerzyła ospa a mianowicie w miasteczku Dobrzycy, a tak się okazała jadowitą, że nie jednego chorego o śmierć przyprawiła. Za summę 15,000 talarów, nabyty został dla galerji Berlińskiej obraz Lessinga, przedstawiający stracenie Hussa. Podobno Lipsk zamierzał także nabyć to dzieło, i to nawet za większa summę, ale go Berlin uprzedził. Poprzedni właściciel tego obrazu P. Sachs, wymówił sobie przy sprzedaży wolność wystawienia tegoż na widok publiczny jeszcze przez rok cały.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…