Kurjer Warszawski, nr 123

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez Sir Roderyka Murchison, odczytano sprawozdanie roczne, oraz przedstawiono rachunki, które okazujące stałe składki dają stały fundusz 9,500 fst. Towarzystwo liczy teraz 1800 członków zwyczajnych i 52 honorowych i korrespondentów. – W uczynionym przez Prezesa przeglądzie podróży naukowych w różnych stronach świata dokonanych, główną uwagę ściągnął na  siebie opis odkrycia źródeł Nilu. Za zasadę posłużyły nadesłane tu dzienniki odkrywców Kapitanów Speke i Grant. – Times poświęca pośmiertne wspomnienie zmarłemu w 38 roku życia Jenerałowi skonfederowanych Amerykanów, Stonewal Jackson. Dziennik ten stawia nader wysoko odwagę i zdolności wojenne pomienionego Jenerała. – W tych dniach zmarł tu w swej posiadłości wiejskiej Sir Calling Eardley Smith znany filantrop i rozszerzacz Biblji. Dla dania przykładu swoim domownikom przy panującej teraz w Anglji ospie, kazał sobie takową zaszczepić, ale nie przyjęła się owszem wywołała chorobę, która się zakończyła zgonem.

Paryż, 26go Maja. – Siedmiu Arcy-Biskupów i Biskupów z Cambrai, Tours, Rennes, Metz Orleans i Chartres, ogłosili z okoliczności rad dawanych im w przedmiocie wyborów, dość obszerną odpowiedź pomieszczoną dziś w dzienniku France. Wzywają oni wszystkich wyborców, aby wybierali w duchu swobody i wolności religijnej i radzą brać udział w wyborach, „gdyż jeśli się w wodę wpadnie, nie ma pewności czy pływaniem uratować się będzie można, ale to pewna, że jeśli się nie pływa, to zatonąć można. Trzeba zatem pływać i trzeba wybierać”.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…