Kurjer Warszawski, nr 110

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
14 V 1864

Instytucja Jałmużnicza, dla wstydzących się żebrać, przy Arcy-Bractwie Nieustającej Adoracji Przenajświętszego SAKRAMENTU, przy Kościele PP. Sakramentek zawiadamia Opiekunów nieletnich panienek, sierot, że na rok przyszły szkolny 1864/65, otwiera się miejsce na drugą stypendystkę, pobierającą wychowanie na Pensji Wyższej Żeńskiej PP. Sakramentek, utrzymywaną z funduszu Instytucji Jałmużniczej, w Arcy-Bractwie Nieustającej Adoracji Przenajświętszego SAKRAMENTU, przy Kościele PP. Sakramentek istniejącej. Do tego stypendjum, według przepisów o Instytucji Jałmużniczej, przez Rząd zatwierdzonej, mają tytuł, osierocone panienki nieletnie, w Warszawie urodzone, bez funduszu pozostałe, a przede wszystkiem sieroty po Członkach Arcy-Bractwa i Instytucji Jałmużniczej. Warunki do przyjęcia na stypendjum są następujące: 1° Opieka prawnie ustanowiona nad osieroconą panienką, przy stosownem na prostym papierze podaniu o przyjęcie jej na wakujące miejsce, złożyć winna następujące dowody: a) Uchwałę Rady Familijnej, ustanawiającą opiekę i upoważniającą tęż opiekę do starania się o umieszczanie sieroty na stypendjum; b) Świadectwo, iż sierota jest bez żadnego funduszu i krewnych, mających prawny obowiązek i będących w stanie łożyć na jej wychowanie; c) Akt urodzenia, lub akt znania panienki osieroconej; d) Akt zejścia obojga rodziców; e) Świadectwo moralnego prowadzenia się i przysposobienia przynajmniej do klassy 1ej Pensji Wyższej Płci żeńskiej; f) Świadectwo stanu zdrowia i szczepionej ospy; g) Deklaracja Opiekuna lub Krewnego, że gdyby przyjęta na pensją sierota, okazała się dotkniętą nieuleczoną słabością, lub ułomnością ciała, pozbawiająca możności przyjmowaniu nauk, w takim razie przyjmie ją do siebie.” 2° Młodsze jak lat 9, a starsze nad lat 14, przyjęte być nie mogą.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…