Kurjer Warszawski, nr 1

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
02 I 1864

Wigilję Bożego Narodzenia, obchodzono w Paryżu bardzo wesoło. Kościoły szczególnie po południu były przepełnione. Budy noworoczne wystawiono już na bulwarach i głównych ulicach; wystawy w oknach sklepowych są bardzo świetne. Mało przecież publiczność kupuje. Towarzystwo Przyjaciół nauk Poznańskie, pragnąc uczcić pamięć Jana i Jędrzeja Śniadeckich, postanowiło umieścić w Kościele ich rodzinnego miasta, Żnina, w Xieztwie położonego, tablicę marmurową z napisem, zawierającym datę urodzenia i śmierci obu tych mężów, wraz z wzmianką o ich zasługach naukowych. Zamiar ten za kilka tygodni ma być wykonany. Bank francuzki posiada obecnie w brzęczącej monecie 217,000,000 fr. Na wyspie Cejlon, wierzyciel niewypłacalnego dłużnika, ma prawo zabrać mu odzienie, a nad dłużnikiem rozciągnąć dozór. Dłużnik bywa skazany na noszenie ciężkiego kamienia, albo pasa opatrzonego kolcami. Jeżeli te wszystkie środki nie znaglą dłużnika do uiszczenia się z długu, wierzyciel grozi mu, iż się sam otruje, a wtedy spotka go kara śmierci. W Kantonie długi przedawniają się po upływie roku; w wigilję zatem Nowego Roku, wierzyciele ostatecznie przychodzą do dłużników próbować szczęścia, czy im się nie uda skłonić ich do zapłacenia, wolno im bić ich i niszczyć sprzęty. Za to po upływie roku, uczta zastawiona przez dłużnika, umarza długi i nieporozumienia. Do ogrodu towarzystwa przyswojenia użytecznych zwierząt, przysłano teraz z Ameryki Południowej parę okazów, których futro przez nasze Damy bardzo jest cenione; są to szynszylle. Z kształtu i wielkości, podobne być mają do zająca, lecz nie tak trwożliwe, a do chowu łatwe.

 

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…