„Gazeta Warszawska”, nr 94

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
25 IV 1863

ANGLIA. Londyn 18 kwietnia. Obraz finansowy przedstawiony przez pana Gladstone na rok 1863–64 powszechnie znalazł pochwalne przyjęcie. Opozycya przez organ pana Northcote oświadczyła wczoraj w Izbie Gmin, że zgadza się na redukcye proponowane przez pana Gladstone w rozmaitych głównych podatkach, żądając atoli oświadczenia, że w oczach konserwatystów polityka zmniejszenia podatków nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Opłata od wprowadzania herbaty zostaje zniżoną z 1 szylinga 5 denarów za funt na 15 denarów, i to natychmiast. Od 1go lipca przyszłego roku zostają zniesione opłaty stemplowe, należne w 1860 roku od konesementów. Podatek od dochodu zostaje zniżony o 2 denary na f.st. (funt szterling), to jest z 9 na 7 den. Nadto kanclerz skarbu, stosując się do propozycyi pana Benthau, popartej następnie przez pana Mill, a mającej na celu wyjęcie z pod podatku wszelkiego dochodu koniecznie potrzebnego do utrzymania rodziny i opodatkowania jedynie tylko dochodu, zbywającego od koniecznych potrzeb utrzymania, ustanawia skalę redukcyi w opłatach od dochodów między 100 i 200 f. st. I tak, opodatkowany z dochodu 100 f. st, płacić będzie tylko od 40 f. sterl., mający dochodu 200 f. st., płacić będzie tylko od 140 f. st. Zasadą tej skali jest, że 60 f. st. są koniecznie niezbędne do utrzymania rodziny. Na koniec pan Gladstone oblicza zniżenie na rok bieżący na 3,343,000, a na rok następny na 4,601,000 f. st. Nadbór dochodów nad wydatkami w roku bieżącym wynosi 3,874,000 f. ster., zniżenie podatków stanowi 3,343,000, pozostanie zatem na rok następny 531,000 f. st. Rząd wielką ma trudność w zapełnieniu posady opróżnionej przez śmierć nieodżałowanego sir George Cornwall Lewis, sekretarza stanu w wydziale wojny. Mówią, jak wspomnieliśmy, o hr. Grey i Ripon, podsekretarzu stanu w tym wydziale, ale przez to lord Palmerston osłabiłby bardzo swoją pozycyę w Izbie Niższej.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…