„Gazeta Warszawska” nr 78

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 IV 1863

Znana własność chlorku wapiennego niszczenia myszy i szczurów działa też i na niektóre owady. Chcąc np. pozbyć się much w stajni, dosyć otworzywszy okno postawić deskę namazaną chlorkiem wapiennym, a muchy natychmiast uciekną. Wtenczas należy okno zamknąć. Ten sposób nie tylko nie jest szkodliwy, lecz wielką korzyść przynosi, albowiem oczyszcza powietrze ze szkodliwych miazmów. Raz nasmarowana deska wystarcza na tydzień. Zastosowanie tego środka przeciw myszom i szczurom przeszło wszelkie oczekiwania. Przekonano się też, że chcąc drzewo, toczone przez gąsienica, oswobodzić od tych ostatnich, dość je tylko posmarować pędzlem umaczanym w roztworze chlorku wapiennego. Używają też chlorku wapiennego dla zabezpieczenia drzew owocowych od gąsienic, robiąc massę z 1 funta chlorku wapiennego i 1 fun. słoniny i smarując nią pnie drzew owocowych. – W niewielkiem Królestwie Danii, gdzie jest 2.600,000 mieszkańców, liczono w 1861, w kassach oszczędności, 55,000,000 riksdalerów (więcej niż 35,000,000 rs) z czego wypada, że na każdego mieszkańca przypada 14 1/2 rs. Ekonomiści fakt ten tłomaczą dobrym bytem mieszkańców tego kraju. – Londyn wyrabia corok do pięciu milliardów zapałek. Austryjacy Pollak w Wiedniu i Furt w Czechach wyrabiają co rok do 45 milliardów zapałek, zajmując 6,000 robotników i przedając za 10 centymów (około 5 groszy) 12 paczek, z których każda zawiera do 80 zapałek. Zatem za 1 cent przypada 96 zapałek, nie licząc puszek.

– Stacye telegraficzne Kairu, Suezu i Jubalu (wyspa na morzu Czerwonem) przyjmują już depesze prywatne. Można więc teraz prędko skommunikować się z Indyami, Chinami i Australią. Depesza z Paryża do Jubal kosztuje 75 fran. I 75 centimów. Z wyspy Jubal depesze posyłają się już dalej pocztą.

Zobacz także

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…

9 VI 1863

– Journal de St. Petersbourg z d. 19 (81) maja, pod częścią nieurzędową pisze co następuje: „Mamy przed oczami artykuły:…