„Gazeta Warszawska” nr 78

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 IV 1863

Znana własność chlorku wapiennego niszczenia myszy i szczurów działa też i na niektóre owady. Chcąc np. pozbyć się much w stajni, dosyć otworzywszy okno postawić deskę namazaną chlorkiem wapiennym, a muchy natychmiast uciekną. Wtenczas należy okno zamknąć. Ten sposób nie tylko nie jest szkodliwy, lecz wielką korzyść przynosi, albowiem oczyszcza powietrze ze szkodliwych miazmów. Raz nasmarowana deska wystarcza na tydzień. Zastosowanie tego środka przeciw myszom i szczurom przeszło wszelkie oczekiwania. Przekonano się też, że chcąc drzewo, toczone przez gąsienica, oswobodzić od tych ostatnich, dość je tylko posmarować pędzlem umaczanym w roztworze chlorku wapiennego. Używają też chlorku wapiennego dla zabezpieczenia drzew owocowych od gąsienic, robiąc massę z 1 funta chlorku wapiennego i 1 fun. słoniny i smarując nią pnie drzew owocowych. – W niewielkiem Królestwie Danii, gdzie jest 2.600,000 mieszkańców, liczono w 1861, w kassach oszczędności, 55,000,000 riksdalerów (więcej niż 35,000,000 rs) z czego wypada, że na każdego mieszkańca przypada 14 1/2 rs. Ekonomiści fakt ten tłomaczą dobrym bytem mieszkańców tego kraju. – Londyn wyrabia corok do pięciu milliardów zapałek. Austryjacy Pollak w Wiedniu i Furt w Czechach wyrabiają co rok do 45 milliardów zapałek, zajmując 6,000 robotników i przedając za 10 centymów (około 5 groszy) 12 paczek, z których każda zawiera do 80 zapałek. Zatem za 1 cent przypada 96 zapałek, nie licząc puszek.

– Stacye telegraficzne Kairu, Suezu i Jubalu (wyspa na morzu Czerwonem) przyjmują już depesze prywatne. Można więc teraz prędko skommunikować się z Indyami, Chinami i Australią. Depesza z Paryża do Jubal kosztuje 75 fran. I 75 centimów. Z wyspy Jubal depesze posyłają się już dalej pocztą.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…