Gazeta Warszawska, nr 76

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
2 IV 1864

Obwieszczenie. - JW. Hrabia Namiestnik Królestwa, pragnąc ułatwić przepuszczanie górali Karpackich, którzy od niepamiętnych czasów przybywają do Królestwa z kosami na zbiór siana i na żniwa, w dniu 13 (25) Marca r. b. polecić raczył co następuje: 1. Dozwolić przepuszczanie górali Karpackich, za szczegółowemi pasportami na każdą osobę, udzielonemi przez miejscowe Władze Austryackie, za wizą i poświadczeniem takowych pasportów przez Komory Celne Królestwa. 2. Zobowiązać Wójtów gmin, aby ci o każdej partyi górali przybyłej do wsi na robotę, donosili natychmiast Naczelnikowi Wojennemu Powiatu i przedstawili mu pasporta górali. 3. Podczas robót odbywanych w gminie, pasporta górali mają być zachowywane u Naczelnika Wojennego tego Powiatu, do którego gmina należy, w miejsce zaś pasportów, Naczelnik Wojenny wyda od siebie każdemu z górali świadectwo legitymacyjne, z mocy którego służyć im będzie prawo przechodzenia na roboty z gminy do gminy. 4. Takowe świadectwa właściwy Wójt gminy zachowa u siebie, o każdem zaś oddaleniu się górala donosić będzie najbliższemu Naczelnikowi Wojennemu. 5. Przy powrocie górali za granicę, otrzymują oni swoje pasporta, albo od miejscowego Naczelnika Wojennego, albo też ten ostatni ściągnie je od Naczelnika, który udzielił góralowi świadectwo legitymacyjne i na pasportach tych zamieści wizę i poświadczenie do powrotu. O powyższej decyzyi Hrabiego Namiestnika Królestwa podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej. (podp.) Jenerał-Policmajster Królestwa, Trepow. - Znaczna już liczba omnibusów kursujących po mieście zacieśnia przejazd, dlatego dalsze wydawanie nowych konsensów okazuje się niemożebne; ponieważ wedle zwyczaju dotychczasowego, przedsiębiorcy, zakupiwszy powozy, konie i t. p. dopiero następnie zgłaszali się po konsensa, przeto ażeby ich ochronić od strat i niepotrzebnych wydatków, podano do publicznej wiadomości przez gazety ogłoszenie, że nadal konsensa nowe na omnibusy wydawane nie będą.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…