Gazeta Warszawska, nr 65

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
19 III 1864

 - Ogrody w Grodzieńskiem. Oranżerye i cieplarnie znajdują się we wszystkich magnackich majątkach. Dawniej słynęły tu oranżerye Branickich w Białostoku i Sapiehów w Dereczynie | (powiat Słonimski), pełne rzadkich roślin podzwrotnikowych. Obecnie znajomsze są oranżerye Pujstowskiego (w Słonimskim) Sapiehy (w Brzeskiem), Włodka (w Prużańskiem), Niesiołowskiego, Czetwertyńskiego (w Grodzieńskiem) i inne. W niektórych zamożnych ogrodach znajdują się szczepy winne. Puszczają one w tych okolicach około 10 maja, kwitną około 24 i dojrzewają w sierpniu, lecz owoc mały, gdyż grono rzadko więcej waży nad pół funta. W ostatnich czasach wzięto się do doświadczeń nad zaprowadzeniem plantacyji morwy i jedwabników. Przy sprzyjających warankach klimatacznych dla drzew fruktowych zwyczajnych, rozmnożenie drzew delikatnych jest prawie nie podobne, z powodu ostrości zimy. Najwięcej ogrodnictwo cierpi z braku wykształconych ogrodników. Szkółki młodych drzew znajdują się w nielicznych miejscowościach u rzeczywistych lubowników. Włościanie mało się tem zajmują. Toteż owoce, dawniej bezcenne, podrożały znacznie. Dziś w Grodnie za solówkę bergamutek płacić trzeba 4 rs., berów 3, sapieżanek 3, pomarańczówek 1, sztetyn, renet i t. d. od 1do 3 rsr. Zawsze ceny te tańsze niż w Królestwie, co się tłomaczy mniejszą konsumpcyą. (…) - Dzienniki francuzkie donoszą, iż dnia 11 b. m. i  r., Towarzystwo Sztuk Pięknych w Paryżu dało 14ty z kolei wieczór muzyczny, w którym między innymi artystami przyjął udział i ziomek nasz, p.Chomanowski, syn artysty dramatycznego z Warszawy. - Dowiadujemy się, iż od otwarcia Zakładu porady lekarskiej (Dra Korzeniowskiego) po dzień dzisiejszy t. j. przez ciąg niespełna dwóch miesięcy, już 700 kilkadziesiąt osób w Zakładzie tym porady lekarskiej szukało. Co kwartał zarząd Zakładu ogłaszać będzie stosowne sprawozdanie.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…