„Gazeta Warszawska” nr 42

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
21 II 1863

– Wychodzące w New-Yorku w Ameryce pismo miesięczne p.t. ,,Harper’s New Monthly Magazine” w listopadowym i grudniowym zeszytach z roku przeszłego zamieściło dosyć obszerny artykuł, pod szumnym tytułem: „Poland over ground and under-ground”. Jakiś bezimienny podróżnik zwiedził część Galicyi nad ziemią i kopalnie soli w Wieliczce pod ziemią, i opis tej wycieczki wydał pod wspomnianym tytułem. Załączone do artykułu illustracye, co rzadko się zdarza cudzoziemcom, są wiernem odbiciem typów ludności i charakteru okolic. Widok kościoła Panny Maryi w Krakowie, a zwłaszcza liczne widoki budowli podziemnych w Wieliczce, przepysznie i wiernie są oddane.

– Rzadka starość. – D. 17 b. m. w Lwowskim szpitalu powszechnym umarł Franciszek Zaremba, niegdyś żołnierz Kościuszkowski, w wieku lat 112. Koszta pogrzebu opędzono ze składek.

– Ryszard Wagner, autor Tannhäusera, po koncercie odbytym w dniu 8 b. m. w Pradze, otrzymał od swoich tamecznych wielbicieli gustownie odrobiony srebrny wieniec, na którego liściach wyryte są tytuły pięknych dzieł jego i napis: „Praga 1863 r.”.

– Przejażdżka morska. – Rada zarządzająca Towarzystwa Austryackiego Lloyda zamierza urządzić w miesiąca maju spacer wodny wzdłuż brzegów. Port wojenny Pola z wspaniałemi starożytnościami, Zara, Sebenna, Raguzza, Cattaro, Durazzo, Korfu, stanowić będą główne punkta podróży, która tak będzie rozłożoną, że prawie co noc statek zatrzymywać się będzie w spokojnym porcie. Ponieważ w maju pospolicie panuje cisza na morzu, a podroż odbywać się będzie w kanałach po największej części zasłonionych od wiatru, nie należy się zatem obawiać słabości morskiej. Podroż ta trwać będzie 14 dni i kosztować na osobę 150 złr. wraz z jedzeniem przez całą drogę. Przybywszy do Wenecyi, podróżni będą mogli zatrzymać się tam przez parę lub kilka dni i wrócić do Tryestu bezpłatnie jednym z paropływow Lloyda, regularnie odbywających tę przeprawę. Liczba podróżnych na jednym statku nie może przechodzić ośmdziesięcia, dla zapewnienia im wygody i rzeczywistych przyjemności podróży.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…