Gazeta Warszawska, nr 284

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
12 XII 1863

OSTATNIE WIADOMOŚCI. W kwestyi duńsko-niemieckiej, za najważniejszą dziś wiadomość uważać należy podaną przez dzienniki kopenhaskie: że układy o przymierze odporne z Szwecyą rozbitem zostało. Ważna byłaby to krzywda dla Danii a zachowanie się rządu szwedzkiego niepojęte. Przypuszczać można, że rząd ten chciał skłonić Króla Chrystyana do dalszych ustępstw Niemcom i pod tym tylko warunkiem pomoc swą ofiarował, która w takim razie stałaby się zbyteczną. Król Chrystyan jednak, nauczony doświadczeniem, mógł odmówić. Cofnięcie patentu z 30go marca zrobiło bardzo złe wrażenie w Danii. Stwierdzają to wpływowe dzienniki kopenhaskie, dowodząc nie bez wielkiej słuszności, że to ustępstwo na nic się przydać nie mogło a tylko szkodę Danii przyniosło. Wobec zarezerwowania kwestyi następstwa, mówią one: widocznem jest, że egzekucya ma na celu wojnę i Dania inaczej przyjąć jej nie może; wymierzona jest bowiem równie przeciw dynastyi, jak przeciw całości państwa. Tak Dagbladet jak i Gaz. Berlina uważają wojnę za nieuniknioną i bliską. Po rozbiciu układów z Szwecyą, Dania przynajmniej na czas dłuższy tylko na własne siły liczyć może, nikt bowiem w Kopenhadze nie robi już sobie illuzyi, by dzisiejszy gabinet angielski, który tyle się przyczynił do wtrącenia Danii w tak kłopotliwe położenie, wystąpił z jakąś inną pomocą jak czcze słowa, lub nawet pogróżki, na które nikt uważać nie będzie. Faedrelandet między innemi mówi: „Już dziś sprawa angielska zaczyna przemawiać za zniesieniem patentu z 30 marca, a wkrótce będzie gardłować za zniesieniem reformy konstytucyjnęj z 18 listopada. Co nam po tych radach! Zważać na nie się nie godzi, jeżeli angielska polityka zostawia was w kłopotach, poprzestając na ruszaniu ramionami i na faryzeuszowskiej pociesze, że Anglia obstawała ciągle za traktatem londyńskim, – to i tak zróbmy nasz obowiązek”.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…