Gazeta Warszawska, nr 273

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 XI 1863

Wiedeń 24 listopada. Zdaje się, że Cesarz Napoleon uprzedził wymagania mocarstw co do objaśnień o proponowanym kongresie. Do francuzkiego posła miała tu dziś przyjść depesza, która rozesłaną została do wszystkich reprezentantów Francyi za granicą, mająca obejmować te objaśnienia, a którą ks. Grammont ma wręczyć tutejszemu gabinetowi. Program kongresu ma się ograniczać do czterech kwestyj znanych, jako to: włoska, polska, niemieckoduńska, rumuńska. Książe Grammont miał także otrzymać polecenie radzić rządowi, by się trzymał protokółu londyńskiego. Gabinet tutejszy już tę drogę wybrał; wskazuje to artykuł wiedeńskiej Abend-Post. Powikłanie jednak coraz się zwiększa a nawet w tutejszych sferach rządowych panuje zupełna różnica zdań w tej kwestvi, której groźną drażliwość bardzo pojmują, lękając się przytem niesłychanie ludowego ruchu w Niemczech, jaki ona wywołała. Zapewniają z najwiarogodniejszych źródeł, że p. Schmerling, który się nie zgadza na politykę hr. Rechberg, podał się do dymissyi, że kilku jego kolegów oświadczyło, że w razie przyjęcia jego dymissyi, co w dzisiejszych czasach zdaje się niepodobnem, także ustąpią. Postanowienie to p. Schmerlinga wywołane jest innemi, może ważniejszemi a wewnętrznemi sprawami. Pomiędzy innemi, sprzeciwia się on jak najmocniej podróży Cesarza do Węgier, która jednak za radą Kanclerza węgierskiego p. Forgach ma nastąpić. Wczoraj i dziś odbywały się tu konfereneye ministrów w Burgu, pod prezydencyą Cesarza. W kwestyi holsztyńskiej projektowano obsadzenie Księstw na mocy egzekucyi związkowej, by bronić praw tych Księstw, kwestya zaś sukcessyi ma pozostać otwartą. Z drugiej strony zapewniają, że Austrya chce zrobić uznanie Króla Chrystyana zależnem od przywrócenia praw Księstw.

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…