Gazeta Warszawska, nr 267

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
21 XI 1863

– Dowiadujemy się, iż zarząd Wodociągów Warszawskich polecił wykonać nowy model filtru, używanego w niektórych miastach za granicą. Model ten, wedle wskazań iteniera przy wodociągach p. Grotowskiego, wykończa p. Franciszek Werdejn, mechanik. Jest to skrzynia z blachy, długa stóp 4 i pół, szeroka dwie stopy, wysoka dwie stopy, podzielona pionowemi ścianami na cztery części, z których pierwsza jest dla napełnienia żwirem grubym druga żwirem miałkim, trzecia mieszaniną piasku i miałkiego żwiru a czwarta pozostaje pustą. W ścianach skrzynie dzielących urządzone są w różnej wysokości śluzy, tak, że woda upuszczoną być może z jednego do drugiego przedziału, oczyszczając się stopniowo, aż wypływa nareszcie do ostatniej pustej komory, już należycie oczyszczona. Z modelem tym dopełniane być mają próby, które wykażą o ile taki systemat jest dogodniejszym.

– Onegdaj, d. 7 (19) odbywało się uroczyste otwarcie elementarnej szkoły rossyjskiej w Warszawie. Miłośnicy oświaty i w ogóle całe rossyjskie towarzystwo zebrało się w sali szkolnej na Mazowieckiej, ulicy w domu Krasińskich, na godzinę 12-tą w południe. Najprzewielebniejszy Arcybiskup Warszawski i Nowogieorgiewski, Joannicyusz, odprawił nabożeństwo i w krótkiej ale rozrzewniającej mowie, przepełnionej miłością dla nauczających i uczących się, wypowiedział całą potrzebę szkoły dla dzieci rossyjskich w Warszawie. Następnie, obecni na tym uroczystym akcie, zgromadzili się w domu Najprzewielebniejszego Arcybiskupa, gdzie Najdostojniejszy pasterz zaprosił ich do podzielenia z nim posiłku. Szkoła ta ma charakter prywatnego przedsiębiorstwa. Została otwarta kosztem ofiar, zebranych przez składki w Warszawie pomiędzy Rossyanami; w tymże celu zbierają się składki i w Rossyi. Szkoła ta jest bezpłatna i przeznaczona tylko dla dzieci rossyjskich, których na pierwszy raz zgromadziło się 109, w tej liczbie 41 dziewczynek. Wyraźnem jest, że brak podobnej szkoły dawał się uczuwać Rossyanom stale i czasowo przebywającym w Warszawie. Można się spodziewać, że rząd będzie podtrzymywał istnienie nadal tej szkoły.

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…