Gazeta Warszawska, nr 26

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 II 1864

Doszły nas tu wieści o znacznej porażce Moskali przez oddział Rembajły w iłżeckich lasach i czterech dość pomyślnych spotkaniach w Piotrkowskiem, t.j. Denisewicza pod Radomskiem d. 20 b. m. a Wagnera pod Kamieńskiem i pod Rosprzą d. 22; czwartej potyczki nie umiano nami bliżej wskazać miejscowości. Na Oksińskiego skarżą się mocno okoliczni mieszkańcy, że miał Czengierego w ręku i mógł go pobić stanowczo, a nie zrobił tego jednak przez brak decyzyi. W ogóle ustąpienie silnych mrozów ożywiło natychmiast plac boju i spodziewać się należy, że walka jeszcze daleko więcej się rozwinie, jeżeli potrwa odwilż obecna. W każdym razie stałej zimy już się nie boimy; najgorsze przebyliśmy. W Warszawie policya moskiewska od kilku dni aresztuje i odbywa rewizye z podwójną wściekłością. Magistrat otrzymał polecenie od Trepowa, aby mu przesłał natychmiast wykazy rzemieślników, fabrykantów, kupców i bankierów; nie wiadomo jeszcze czy to ażeby ich pociągnąć na bal, czy do cytadeli, czy do podpisania adresu, czy ściągnięcia kontrybucji. Oberpolicmajster wydal rozporządzenie: 1) aby jak najwięcej osób aresztować, dopełniać jak najściślejszej rewizyi, a jeżeli kto w czemkolwiek okaże się podejrzanym, będzie miał jakie znaki symboliczne, rachunki, lub nazwiska spisane, odsyłać do cytadeli; 2) aresztować wszystkich księży chodzących po ulicach, wchodzących do domów i nie wypuszczać ich dopóty, dopóki się nie wylegitymują do kogo i poco chodzili; 3) aresztować wszystkich chodzących w czapkach baranich ; 4 ) aresztować wszystkich chodzących późno wieczorem (choć przed dziesiątą godziną, bo po tej godzinie nie wolno nikomu pokazywać się na ulicy) i dopełnić rewizyi. W ogóle zwracać pilną uwagę na ludzi młodych i cbodzących szybko.

Zobacz także

29 VI 1864

Gazecie kolońskiej donoszono telegrafem z Londynu o blizkiem zawarciu konwencyi między Rosyą, Austryą i Prusami, podług której obowiązują się te…

28 VI 1864

Rosya. Dziennik giełdowy petersburski Birżewyja Wiedomosti podaje następującą komuuikacyę urzędową: „Z powodu niedopełnienia przez Bucharskiego emira przyjętych przez niego zobowiązań…

27 VI 1864

FEJLETON DZIENNIKA POWSZECHNEGO. Aż strach mi dzisiaj brać pióro do ręki... Od samego poranku, wszystko mi na przekor staje -…