Gazeta Warszawska, nr 231

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
10 X 1863

Piszą nam z Cieplic Czeskich (Teplitz): W r.b. kąpieli tutejszych brało 3,690 osób różnej narodowości. Z Polaków bawili: znana w naszej literaturze pani jenerałowa Rautenstrauch, jenerał Dobiecki, niegdyś paź Stanisława Augusta, Henryk Hrabia Rzewuski, autor Listopada, professor malarstwa Hadziewicz, pp. Moldenhawer z rodziną i wiele innych. Zabawy i rozrywki w Cieplicach Czeskich są ograniczono, ze względu, iż przybywający na kuracyę podlegają najczęściej prawdziwej niemocy, niedozwalającej im brać w nich udziału. Już to zwykle po kąpielach (gdyż wód się nie pije) każdy używa spoczynku, to na świeżem powietrzu, to w swojem mieszkaniu. Przechadzki nawet dla takiegoż powodu nie są zbyt ożywione. Jedyną przyjemnością nazwać by można muzykę, która po odbytem nabożeństwie w kaplicy pałacu Księcia Clary, do którego Cieplice Czeskie należą, od 11ej do 12ej z południa grywa we wspaniałym ogrodzie książęcym; lecz innych wszaskliwych muzyk, za które tu cierpiącym z góry płacić każą, do przyjemności bynajmniej policzyć nie można. Okolica w której znajduje się sławne zdrojowisko, zachwyca swoją pięknością. Toteż Czesi cały obwód Litomierzycki zowią rajem czeskim, głownie tę nazwę stosując do doliny, którą Cieplice zajmują. Duks, pałac Walensteina, z różnemi pamiątkami i przecudnym sadem, Bilin, posiadłość Księcia Lobkowitza, ze źródłem mineralnem, z którego robią pastylki na cierpienia żołądkowe, Mariashein z kościołem Jezuitów, w którym jest obraz Matki Boskiej cudami słynący, Ossek z obszernym klasztorem i wiele innych miejsc, każde ma swój urok właściwy […]. Droga z Warszawy do Cieplic Czeskich najkrótsza jest parowozem, przez Wrocław i Drezno, a jest ich dwie obok siebie idące i Elbą paropływem przez Auszty nad Łabem (Aussig); prześliczną Szwajcaryą Saską, mil polskich 13.

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…