Gazeta Warszawska, nr 208

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
14 IX 1863

W dniu zaonegdejszym, z powodu imienin Jego Cesarsko-Królewskięj Mości, Jenerał-Adjutant Hr. Berg, p. o. Namiestnika Królestwa, przyjmować raczył w Zamku Królewskim powinszowania Wyższego Duchowieństwa wszelkich wyznań, Rady Stanu, Rady Administracyjnej, Składu Szkoły Głównej, Konsulów Zagranicznych, Jenerałów Urzędników 6-ciu pierwszych klass, Sztab i Ober oficerów oraz Urzędników Dworskich. Wieczorem gmachy rządowe i miejskie uiluminowane były. (Dz. Pow)

Z powodu wyjazdu Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Konstantego Mikołajewicza, za zezwoleniem Najjaśniejszego Pana na urlop, JW. Jenerał Adjutant Hr. Berg stosownie do rozkazu Najwyższego objął na czas nieobecności Jego Cesarskiej Wysokości obowiązki Namiestnika Królestwa i Głównie Dowodzącego Wojskami w Królestwie konsystującemi.

Z Petersburga 2 września. Najwyższy Reskrypt. do tajnego radcy Jana, syna Jana Fundukleja. Panie tajny radco Funduklejud. W 1862 roku, z powodu przekształcenia wydziału naukowego w Królestwie Polskiem, uznane było za konieczne znieść Instytut wychowania panien w Nowej Aleksandryt, z oddaniem jego gmachów i innej własności pod zarząd Komissyi Oświecenia Publicznego. Obecnie wszystkie rozporządzenia w tym względzie zostały ukończone i działania komitetu zniesione. Zwracając się do ośmioletniej waszej prezydencji w tej radzie, z przyjemnością upatruję, że przez cały ten czas, niezależnie od innych ważnych zajęć służbowych, ciągle pracowaliście nad stopniowem rozwinięciem wszystkich gałęzi wspomnionego zakładu, wchodziliście w jego potrzeby, wyszukaliście sposobów do ich zadowolnienia i tym sposobem przynosiliście mu rzeczywistą korzyść. W sprawiedliwej uwadze, na tak odznaczające się wykonanie włożonych na was obowiązków, przyjemnie Mi jest wyrazić wam obecnie, szczególniejsze Moje zadowolenie i najzupełniejszą wdzięczność. Pozostaję dla was przychylnym. Na oryginale własną Jego Cesarskiej Mości ręką podpisano: „ALEXANDER” w Carskiem Siole, 29 czerwca 1863 r.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…