Gazeta Warszawska, nr 183

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
13 VIII 1863

– Trock i Mordwin. Tygodnik Mód od chwili swej nowej reorganizacyi daje przy każdym numerze osobny półarkusz powieści. Otóż w takich półarkuszkach ukończoną została przed kilku tygodniami powieść pani Wilkońskiej, nosząca tytuł któryśmy na czele zacytowali. Jakkolwiek szanowna autorka w swoich licznych utworach wykazuje niezaprzeczony talent, brak jednak im tej potężnej siły, tego gorąca i życia aby czytelnika porwać, oczarować. Tęż samą wadę i w tej powieści dostrzegamy a szkoda, bo cały jej przedmiot układ wybornie pomyślany nastręczał autorce szerokie pole do zrobienia z tego materyału znakomitego utworu. Mimo jednak tego zarzutu, powieść ta należy do lepszych w tych czasach wyszłych. – Klucze z blachy. Od niedawna ukazały u nas w handlu klucze z żelaza walcowanego, wyciskano i wycinano na gorąco w wykrojach czyli gezonkach; takie klucze dla ostatecznego wykończenia potrzebują być tylko zastosowane do zamku i obrobione, przez co oszczędza się praca ślusarzom, zwykle dotąd wykuwającym je od ręki. Zapewne i krajowe fabryki okuć wyroby takie wykonywać zaczną. – Ulepszenie apparatu do sztucznego wylęgania jaj. Odkryto obecnie powód dla którego sztuczne wylęganie się jaj za pomogą stosownych apparatów tak źle się udawało; spostrzeżono, że kurczęta już utworzone dusiły się w łupinie jaja z powodu braku powietrza, gdyż to w spokojności zostając, nie przenikało dostatecznie przez delikatne pory łupiny. Kiedy już wylężenie zbliża się, kura zaczyna się często podnosić i zaglądać do jaj, a siadając znowu na nich sprawia ruch powietrza w gnieździe przez co ono prędzej się dostaje do wnętrza jaja, niżby to mogło mieć miejsce w czasie spokojności. Otóż naśladując to naturalne a mimowolne postępowanie kury, p. Babo z Seekenheimu wymyślił pewien przyrząd, który w apparacie do wylęgania jaj powietrze w ruch wprawia, a przez to ułatwia mu możność przenikania łupiny jaja i utrzymywania przy życiu młodego ptaka; skuteczność tego przyrządu przy doświadczeniach okazała się taka, że teraz w apparacie sztucznego wylęgania tak dobrze się mogą wylęgać jaja, jak pod kurą lub indyczką.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…