Gazeta Warszawska, nr 155

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 VII 1863

Ostatnie wiadomości otrzymane z Ameryki w niczem nie objaśniły wczorajszego położenia armij walczących nad Potomakiem. I tak nie możemy zrozumieć jakim sposobem, według ostatniej depeszy agentury Reutera, jeżeli Hooker zajmował wirgiński brzeg Potomaku, mógł przełamać się między armią Lee, tudzież Baltimore i Waszyngtonem. Depesze prywatne otrzymane przez nas z Liverpoola i które niekiedy pozwalają nam wyciągnąć prawdę z pośród sprzecznych szczegółów, są dziś tak samo pomięszane i niezrozumiałe jak inne. I tak na przykład jedna z nich powiada, że Harpers Ferry zostało z przeważną siłą zajęte przez część armii Hookera, kiedy tymczasem, według innej, cała armia unionistów obozuje w górze rzeki, prawie pod murami Waszyngtonu. Jednem słowem, z ogółu nowin wynika, że rozrzucone oddziały separatystów w Pensylwanii prawie wszystkie ucichły; przypuszczają, że udały się ku armii dowodzonej przez jenerała Lee. Jeszcze jeden szczegół. Mac Clellan miał zostać wezwany na wielką radę wojenną, mającą się odbyć w dniu 24 czerwca w Waszyngtonie. Beauregard, zabezpieczający się względom ewentualności ataku przeciw Charlston, znajduje się obecnie w Richmond z znaczną częścią wojska, dla zabezpieczenia tego miasta przeciw jakiej dywersyi ze strony wojska Unii. Lord Cowley ma wyjechać dziś lub jutro. Wiadomo, że szlachetny lord ma przepędzić miesiąc za urlopem w Anglii. W sobotę miał długą konferencyę z p. Drouin de Lhuys. Książę Metternich pozostał w Troiville chociaż doniesiono zupełnie przeciwnie. Bardzo być może, że ambasador austryacki nie powróci do Paryża przed pierwszemi dniami przyszłego tygodnia, w którym to czasie spodziewane są nader ważne depesze. Wiadomości z Vera-Cruz nadeszłe drogą przez Hawannę i Kadyx donoszą nam, że jenerał Bazaine na czele 6,000 żołnierzy francuzkich i jenerał Marquez z 6,000 wojska posiłkowego wyruszyli przeciw Mexykowi. Za ośm dni od dziś będziemy wiedzieli czego się trzymać względem tej wiadomości raz już zaprzeczanej, ale która obecnie ma za sobą prawdopodobieństwo.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…