Gazeta Warszawska, nr 144

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
27 VI 1863

Nowa wyprawa na morze Lodowate. Śmiały i uczony badacz krajów podbiegunowych C.F. Hoil, zamierza wyruszyć z Nowego Yorku na nową wyprawę na morze Lodowate. Kilku Amerykanów, a pomiędzv innymi pp. Grinnel, Ward, Brevoort, Beekman, ponoszą koszta tej wyprawy i dostarczają śmiałemu podróżnikowi zasoby na trzyletni pobyt między Eskimosami. Pan Hall obecnie mówi płynnie językiem Eskimosów, zna obyczaje i tradycye tego dzikiego ludu, co pozwoliło mu odkryć zatokę Frobischera i ślady towarzyszów Franklina, których dalsze odszukanie stanowi cel wyprawy, równie jak i przekonanie się o istnieniu wielkiego jeziora wody słodkiej, o którem ciągle wspominają krajowcy. Wyprawa ta, przedsięwzięta przy najbardziej sprzyjających warunkach, zapowiada ważne dla nauki rezultaty.

Szkodliwość zwyczajnych zapałek chemicznych. W roku bieżącym, w Senacie francuzkim, znakomity chemik, Senator Dumas, w imieniu komissyi w tym celu wyznaczonej, zdawał sprawę z prośby podanej od towarzystw ubezpieczeń, żądającej zakazania wyrobu zapałek o fosforze zwyczajnym. Przytoczone przez komissyę dane statystyczne przestraszają swoją cyfrą, pod względem rozszerzenia się pożarów, w skutku upowszechnienia się tego rodzaju zapałek. Oprócz tego, sprawozdawca zwraca uwagę Senatu głównie i na inne okoliczności szkodliwe, wyniknąć mogące z wyrobionych zapałek o fosforze białym; mówi jakby łatwo temu przeszkodzić, przez zaprowadzenie zapałek nie szkodliwych, których robota jest dziś każdemu chemikowi znaną. Przytoczywszy wszystkie powody za usunięciem rzeczonych zapałek, sądził, że sprawę tę należy odesłać ministrom rolnictwa i skarbu, na co się Senat z oznakami zadowolenia zgodził.

– Podajemy tu kilka dat statystycznych z Porównawczej statystyki Blocka. Włoskie Królestwo (bez Rzymu i Wenecyi) zajmuje przestrzeń równającą się Państwom Niemieckim, oprócz pruskich i austriackich posiadłości, a prawie taką jak Prussy. Włochy mają 22 miliony ludności, Prussy zaś 18; niemieckie małe i średnie państwa mają też 18 milionów. Najgęściej zaludnione są Belgia i Hollandya, z niemi rywalizować mogą tylko niektóre okręgi fabryczne Anglii i Niemiec. Za niemi następują Włochy, Wielka Brytania, średnio i małe państwa niemieckie, Francya, Prussy, Austrya, Hiszpania, Turcja i Rossya.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…