Gazeta Warszawska, nr 120

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
29 V 1863

Tablica porównawcza państw Europejskich. W znakomitej pracy statystycznej Maurycego Blocka, spotykamy cały szereg tablic porównawczych rozmaitych żywiołów państw Europy – pozwalamy sobie zrobić zeń niektóre wyciągi dla czytelników naszych. – Zaludnienie stosunkowe państw rozmaitych jest następujące: Na 100 hektarów ziemi wypada mieszkańców: w Belgii 158, w Hollandyi 107, we Włoszech 95, w Anglii 93, w Niemczech 74, we Francyi 68, w Prussach 64, w Austryi 54, w Hiszpanii 31; w Polsce 26, w Rossyi 12. Co do powiększania się ludności Block przytacza następujące dane, przedstawione w procentach: Grecya 2,16% powiększania się rocznego; Prussy 1,57%, Norwegia 1,39, Szwecya 1,17, Hollandya 1,12, Rossya 1,05, Włochy 1,00, Niemcy 0,99, Anglia 0,97, Hiszpania 0,93, Belgia 0,83, Francya 0,56, Austrya 0,41. Zamożność rolnicza, przedstawiona w stosunku żywiołu (10 owiec, 4 świnie, 1 koń, 1 wół, lub krowa liczy się za głowę rogacizny w ogólnym rachunku) do ziemi przedstawia następujące wypadkowe. – Na 100 hektarów ziemi,wypada głów rogacizny w Anglii 99, w Belgii 58, w Hollandyi 52, w Niemczech 44, w Prussach 40, we Francyi 38. Produkcya węgla kamiennego: Anglia dostarcza rocznie 660,000 metrycznych kwintalów. – Prussy 130,000, Belgia 90,000, Francya 70,000, Austrya 31,000. – Drogi żelaznej W Anglii wypada 49 kilometrów drogi na 1,000 kilometrów kwadratowych powierzchni; w Belgii 44; w Hollandyi 34; w Niemczech 23; w Prussach 20; we Francyi 17; we Włoszech 13. Liczby te są najwymowniejsze, że tu różnica kilku kilometrów przedstawia wartość milionów; porównywając Belgię i Francyą – widzimy, że Francya dlatego, by stosunkowo dorównać pod względem kolei żelaznych Belgii, potrzebuje zbudować 8,000 kilometrów, co przedstawia wartość blisko 8 miliardów franków. Przyjmując zasady powiększania się ludności przez M. Block’a podano, możemy przypuszczalnie obliczyć ludność rozmaitych państw Europy w r. 1963, rozumie się na zasadzie dowolnego przypuszczenia, że okoliczności bytu rozmaitych państw nie zmienią się wcale i że procent powiększania się ludności przez M. Block’a podany, zostanie przez lat sto niezmienny. Na mocy takowego obliczenia wypadałoby milionów ludności w Anglii 58, w Austryi 55, w Prussach 47, we Francyi 46, we Włoszech 44, w Niemczech 36, w Hiszpanii 32 it.d.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…