„Gazeta Warszawska”, nr 114

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
21 V 1863

Magistrat Miasta stołecznego Warszawy. – W skutek odezwy Zarządu Naczelnika Inżynierów w Królestwie Polskiem, Magistrat miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości wszystkich szyprów, właścicieli statków i spławiających tratwy rzeką Wisłą, że pod twierdzą Nowogeorgiewską ustawionym został na Wiśle most tratwowy, który dla przepuszczania płynących tratew i statków dwa razy na dzień, to jest: o godzinie 9 rano i o 5 wieczorem otwierany będzie. Każdy więc szyper lub spławiający statki i tratwy, mający zamiar przepłynąć linię wzmiankowanego mostu, obowiązany jest w odległości jednej wiorsty od linii tego: zatrzymać się ze statkiem lub tratwami, w miejscach, jakie staż wodna wskaże, a meldując jednocześnie tejże straży o potrzebie przejścia mostu, obowiązany złożyć swoje świadectwa dla wyjednania od władzy odpowiedniego na ten cel pozwolenia. W razie zaś przeciwnym, gdyby płynące statki lub tratwy wpadły na most rzeczony, to oprócz odpowiedzialności, do jakiej pociągnięci by zostali ich właściciele, stosownie do obowiązujących przepisów, a mianowicie do Instrukcyi przez Komissyę Rządową Spraw Wewnętrznych w r. 1855 wydanej, właściciel wpadniętych przedmiotów, od każdego statku lub tratwy wpadniętej, karę po rs. 4 kop.50. zmuszeni będą w Komendzie Inżynierskiej Nowogeorgiewskiej opłacić, bez względu, chociażby żadna szkoda w moście przez wpadnięcie zrządzoną nie była. W razie zaś zrządzenia jakiej szkody w moście, oprócz powyższej kary właściciel wpadniętych przedmiotów obowiązany będzie wynagrodzić za poczynione szkody –stosownie do ich oszacowania przez miejscową władzę, zwierzchni nadzór nad mostem mającą. Wreszcie, magistrat Miasta uprzedza szyprów spławiających statki i tratwy, że przy przebywaniu mostu tratwowego pod Nowogeorgiewskiem, ściśle stosować się w nim do powołanej Instrukcyi, przez Komissyę Rządową Spraw Wewnętrznych w roku i 1855 wydanej – i wskazań straży wodnej przy temże moście ustanowionej.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…