Gazeta Warszawska, nr 103

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
6 V 1864

- Pracownie rzeźbiarskie p. Prószyńskiego i Marconiego. W tych dniach zwiedziliśmy dwie pracownie artystów-rzeźbiarzy naszych, pp. Andrzeja Pruszyńskiego i Leonarda Marconiego. W obu zastaliśmy artystów czynnie krzątających się około robot u nich zamówionych. P. Pruszyński wykończa z kamienia statuę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, która stanie na konsoli w dziedzińcu domu przy rogu ulicy Chłodnej i Żelaznej położonego, w którym mieści się szkółka pod wezwaniem Ś-tego Karola, zarządzana przez Jks Lasockiego; dalej wykonał p. P. figurę Matki Boskiej, naturalnej wielkości, do miejsca cudami słynącego, do Skępego, pod Lipnem; piękny model pomnika dla ś.p. Mecenasa Ksawerego Koisiewicza, stanąć mający na Cmentarzu Powązkowskim, albo też w którym z kościołów. Postument pomnika tego wykonany będzie z kamienia Szydłowieckiego, na nim mieścić się będzie napis stosowny, figura zaś przy postumencie stojąca, wykonana z kamienia Janikowskiego, wyobrażać będzie Sprawiedliwość (Justitia); z drugiej zaś strony postumentu pomieszczonym zostanie medalion z wizerunkiem znakomitego prawnika. Oprócz prac tych, p. P. zajęty jest także wykonywaniem 3ch figur z kamienia, stanąć mających na domu pp Bayera i Czarneckiego, przy rogu ulicy Krakowskie-Przedmieście i Królewskiej budowanego. Figur będzie tu 12cie, z tych trzy wykonywa p. Pruszyński, trzy p. Marconi a sześć p. Cengler. Staną one około pierwszego piętra budowli i jak dotąd będą ozdobą po raz pierwszy użytą w tak wielkiej formie przy budowlach warszawskich, albowiem mieć będą po 4 łokcie wysokości. P. P, robi: malarstwo, kowalstwo i ciesielstwo; p. M. rzeźbiarstwo, wodnictwo i mularstwo; p. C. mechanikę, architekturę, handel lądowy, handel wodny, rolnictwo i przemysł. Wszystkie te figury wykute będą z kamienia.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…