„Gazeta Warszawska” nr 13

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 I 1863

Z powodu nakazanego częściowego poboru do wojska stronnictwo bezrządu, tajemnemi drogami rozesłało wezwania do niektórych Naczelników Powiatów, Burmistrzów i Wójtów Gmin, aby do wykonania tej czynności pomocy nie udzielali. Doświadczenie, przy dopełnionym onegdaj poborze w Warszawie osiągnięte, utwierdza Władzę w powziętem przekonaniu, że urzędnicy wszelkiego stopnia, wierni swym obowiązkom, ani się uwieść, ani groźbami zachwiać nie dadzą; wszelako uważa za stosowne ostrzedz, że urzędnicy, którzy by przy obecnym poborze do wojska ściśle nie spełnili swych powinności, oprócz kar spadających na nich z Artykułów 345, 352 i 450 Kodeksu kar głównych i poprawczych, ulegną jeszcze odpowiedzialności za popieranie knowań czynny i zbiorowy opór przeciw Władzy na celu mających, które to przestępstwo art. 261 i 262 tegoż Kodeksu przewidziane, rozpoznaniu Sądów wojennych podpada.

Fotografie księżyca. Dzięki środkom powiększania fotografii z małych klisz, pp. Smith i Beck wydają obecnie dwanaście litografij księżyca w rozmaitym formacie, zdjętych przez p. Warrena de la Rue. Negatywy mają cal angielski średnicy, ale rysunek ich jest tak dokładny i delikatny, że daje się znacznie powiększyć bez straty wyraźności i jedna z wspomnianych kopij ma 50 centymetrów (przeszło 20 cali) średnicy.

Butelka piwa za dukata. Piwowar Z Schwechat w Austryi wysłał zeszłego tygodnia 1,000 butelek piwa marcowego dla Sułtana Marokańskiego. Każda butelka tego piwa najwyborniejszego gatunku kosztować będzie w miejscu swego przeznaczenia dukat.

Zobacz także

17 VI 1864

Ostatnie wiadomości. Tak w Paryżu, jak w Londynie coraz więcej pogłosek o prawdopodobieństwie upadku ministeryum Palmerstona. Times w sprawozdaniu giełdowem…

16 VI 1864

Justus Liebig i jego chemiczny instytut w Monachium. Bawiąc w 1857 roku w Monachium, nie mogłem sobie odmówić tej rzeczywistej…

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…