„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 5

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
2 III 1863

Warszawa, 1. Marca. – Ze źródła rosyjskiego. Wczoraj na Pańskiej ulicy zebrało się około 80 osób, które zabierały się połączyć z powstańcami. Tych jednak policya przydybała. Po kilku strzałach z domu jednego zaczęli uciekać, jednak ich dopędzono i schwytano, przyczem jednego zabito. Nie było potem żadnego zawichrzenia spokojności i panowała zupełna cisza.

W Warszawie aresztowano pp. Witolda i Bronisława Marczewskich, inżynierów kolei żelaznej, bez żadnej przyczyny, byli to bowiem ludzie spokojni i zajęci fachową pracą. Wydawali Dziennik Politechniczny i budowali koleje, kreślili projekt do kolei sandomierskiej. Wczoraj aresztowali ekspedytora kolei żelaznej Konstantego Morozewicza i innych urzędników. Starego zaś Barcińskiego mecenasa Kojsiewicza wypuścili. Wszystkim, których teraz biorą do więzienia, zarzucają, że byli członkami komitetu centralnego; tak samo, jak za czasów Kryżanowskaho, każdego aresztowanego obwiniali o to, że był redaktorem Strażnicy, która sobie dotąd wychodzi. Wychodzą też i inne pisma. Świeżo wyszedł 12. numer Ruchu, zawierający przedruk proklamacyi i dekretów komitetu, odezwę Langiewicza i nominacyę dla niego na jenerała. Najwięcej jednak z tych pism rozchwytywane są Wiadomości z pola bitwy, których numer 2. już wyszedł; lecz których redakcyi życzyć należy więcej dbałości, i rozkazy dzienne naczelnika miasta. W ostatnim rozkazie naczelnik miasta wskazując na prowokacyjne postępowanie policyi i na ściśnienie, które może wywołać burzę, przestrzega konsulów zagranicznych, że w takim stanie rzeczy odpowiedzialność za nieprzyjemności lub krzywdy poddanych państw, które oni reprezentują, spada na rząd moskiewski... Mówią, że nowe wojska z Rosyi mają przyjść do nas, jeżeli nie zatrzyma ich powstanie na Litwie. Nie mamy ztamtąd wiadomości, czy sformowały się silne oddziały i stoczyły jakie nowe potyczki, wiemy tylko z dawniejszych doniesień, że drobnych oddziałów jest wiele i że wzburzenie sięga aż do Witebskiej gubernii.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…