Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 283

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem napisał, że sądowe dochodzenie sprawdzi, czy to było samobójstwo czy morderstwo, lecz że podejrzenie przemawia za tem ostatniem. Zapewne dochodzenie sądowe o ile tyczy rodzaju śmierci, jest już ukończonem; gdyż dziś Krak. Ztg pisze, lubo w formie polemicznej, a nie jako doniesienie, że powieszony ów człowiek był zgnieciony kolanami, miał strzaskaną szczękę butem podkutym, wytarganą część brody, pierś stłuczoną i przed powieszeniem był uduszony rękami. Klucz izby jego zamkniętej leżał w sieni. To wszystko przekonywa o popełnionem morderstwie na osobie jego.

Cz. Kraków, 28. Listopada. – Dzisiaj aresztowano pana Gwiazdomorskiego po odbyciu u niego rewizyi w domu jego teścia pana J.K. Kaczmarskiego na Podelwiu w ulicy Grodzkiej, gdzie już przed kilkoma dniami odbywano rewizyę. Także odbyto dziś rewizyę, w sklepie i piwnicach kupca pana Rzący, przy ul. Szczepańskiej w mieszkaniu Michała Pieterkiewicza w domu jego przy ulicy Brzeskiej; tudzież w hotelu Saskim, gdzie aresztowano posła Polanowskiego, spotkawszy go na kurytarzu, lecz następnie wypuszczono go na wolność w półtory godziny. Zrewidowano w tym hotelu wiele mieszkań w nieobecności osób je zajmujących; a parę osób aresztowano. Rewizya hotelu zaczęła się od tego, że równocześnie przed obie bramy hotelowe od ulicy Sławkowskiej i św. Jana zajechali urzędnicy policyjni i policyanci dorożkami, zajęli oba wchody i nie wypuszczali nikogo aż po odbyciu rewizyi, co parę godzin czasu zajęło. Prócz wyżej wspomnionych rewizyj było ich więcej jeszcze, lecz nie mamy dokładnych doniesień o miejscu ich odbycia. – Gazeta Narodowa wypisuje litanię rewizyj w ostatnich trzech dniach we Lwowie odbytych, o ile takowe do jej wiadomości doszły, a przy tem nadmienia, że się ukazał we Lwowie nowy rodzaj przystrajania kapeluszy, to jest karty legitymacyjne przyczepione na kapeluszach.

Zobacz także

3 III 1864

AUSTRJA. Wiedeń, 2go Marca. - Podług telegramu ze Lwowa z d. 29go z. m., ogłoszono tam manifest Cesarski, oraz postanowienie…

2 III 1864

Kraków 1 marca. Wiadomości z teatru wypadków wojennych w Polsce, ograniczają się na tem, iż owa wielka wyprawa wojsk rosyjskich…

1 III 1864

Z obozu polskiego piszą do gazety Chwili, jako do połowy lutego i do dziś nie przyszło do żadnej znacznej bitwy.…