Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 263

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
10 XI 1863

Królestwo Polskie. Warszawa, 7. Listopada. – Gazeta wrocławska pisze: (Moskwa wywozi uwięzione kobiety, dziewice i mężczyzn w głąb Azyi). Damy aresztowane przed kilku dniami i uwięzione w cytadeli warszawskiej dziś wiozą na kolei żelaznej Moskale w głąb Moskwy, ale dokąd nikomu nie jest wiadomo. Nie wyłączono od tego nawet dziewic. Ojciec piętnastoletnich bliźniaczek Fleischer udał się do jen. Rozwadowskiego i prosił go, aby mu podał przyczynę, dla której dzieci jego wywożą na Syberyę. Rozwadowski odpowiedział, że powodu nie masz, ale tak rozkazał hr. Berg i nie tylko jego córki, ale jeszcze inne damy wywożą. Fleischer prosił o podanie mu miejsca, gdzie je zawiozą, aby mógł tam przesłać za niemi odzież i posilenie. I na to odpowiedział Rozwadowski, że nie wie, bo Berg trzyma wszystko w tajemnicy. Dziś także w nocy mają 60 obywateli niedawno uwięzionych bez żadnych powodów, tylko że są powszechnie szanowani, wywieść na Syberyą. Do jakiego miejsca syberyjskiego nie wiadomo. Moskale mówią, że to wszystko dzieje się na przekór Francuzom, że przeciw wywiezionym nie masz nic, oprócz przymiotu, że są Polakami. Dosyć to, aby pójść na Syberyą. Otrzymane listy z Syberyi od wielu wygnanych tamże przez Moskwę okazują, że dostali się do Azyi nie będąc ani słuchani przez sądy wojenne; że ich wieźli Moskale bez ciepłego odzienia, bez uczciwej strawy, lecz jako dzikie zwierzęta i dla tego wszyscy ciężko chorują. – Znów Warszawa zobaczy nie długo nowe egzekucje, gdyż wedle urzędowego moskiewskiego organu »zeznał Ammer« który jak wiadomo śmiertelnie był rannym przez Trepowa w pościgu, iż 3 miał wspólników. Nie podając sposobów jakich używano przy indagacyi donosi rzeczony organ: »Zabójca Ammer wskazał swoich wspólników, którymi są: 1) Józef Dąbrowski, czeladnik kowalski, ten sam, który ratował się ucieczką przez cukiernię Grohnerta i porzucił na podwórzu domu nr. 461 sztylet. 2) Hieronim Kogutowski, czeladnik ślusarski, po odstawieniu go do uwięzienia inkwicyjnego przy ulicy Pawiej, odebrał sobie życie przez powieszenie na szelkach i 3) Julian Holtzendorf, czeladnik garbarski, który zwerbował Ammera do policyi rządu podziemnego«.

 

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…