„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 26

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
31 I 1863

Telegraficzne wiadomości. [...] Petersburg, 30 Stycznia. – Telegram z Warszawy z dnia 29. b. m. po południu, donosi, że z Modlina oddział Kozaków przymusił powstańców do ucieczki. Z powstańców miało poledz 20, 16 rannych, 42 wziętych w niewolę. Z kozaków 3 zostało ranionych. [...]  Z telegramu tego widać, że raporta kaukaskie na nowo się w Polsce powtarzają. Na 100 zabitych Czerkiesów, jeden ranny, i to lekko, Moskal. Petersburg, 31 Stycznia. – Dzisiejszy „Journal de St. Petersbourg” nie podaje dziś żadnych szczegółów o powstaniu w królestwie polskiem. Potwierdza się według niego, że liczne bandy powstańców znajdują się w Bielsku i Białymstoku. Sprawozdania z Wilna potwierdzają wypadki w gubernii grodzieńskiej i powszechny charakter polskiego powstania. W okręgu wojskowym Kijowskim panuje spokojność. Wrocław, 30 Stycznia. – Wrocławska gazeta donosi: z wielu stron się potwierdza, że powstanie w królestwie coraz większe rozmiary przybiera. Ani wczoraj wieczorem, ani dziś z rana o godzinie 7, poczta warszawska nieprzybyła ani z Katowic, ani z Mysłowic. W tej chwili dowiadujemy się, że pod Piotrkowem znów szyny zerwano na kolei.

Warszawa, 28 Stycznia (z pocztowym stemplem Warszawa 29). Do „National Ztg.” piszą z Warszawy: powstanie w Polsce jeszcze nie przybrało stanowczego kierunku i wybitniejszego charakteru. Z początku starsi nie łączyli się z powstaniem w większej liczbie, ale teraz od kilku dni, a raczej nocy, nawet pojedynczo przemykało się ztąd wielu ojców familii i doświadczonych mężów i poszło do powstańców. – Komitet centralny przezwał się teraz rządem tymczasowym i wydaje drukowane rozkazy i odezwy. Wzywa wszystkich mieszkańców zdatnych do broni do powstania i grozi najsurowszemi karami tym, którzy się jego rozkazom opierają. Ogłasza równość wszystkich stanów i wyznań, nadaje chłopom grunta bez czynszu i przyrzeka dziedzicom wynagrodzenie ze skarbu publicznego. Przyrzeka walczącym za ojczyznę lub po nich pozostałym spadkobiercom ziemię, najmniej po 100 mórg z dóbr koronnych na każdego, znosi wszystkie ukazy i rosporządzenia Moskwy it.d.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…