Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 251

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
27 X 1863

Warszawa, 25 Paźdz. – Żyjemy tu w najokropniejszem położeniu. Komisya śledcza ma sobie przepisanem, utrzymywać więzienia w cytadeli zapełnione. Gdy więc wysłała onegaj z cytadeli na Syberyę 300 osób, natychmiast zarządziła nowe aresztowania i już wczoraj łapania na wielką skalę rozpoczęła. Po otrzymaniu rozkazu od jenerała Berga, kazała uwięzić 130 osób i to najznakomitszych obywateli warszawskich, z których większa część już raz przed dwoma laty wywiezioną była do Tobolska lub innych miejsc azyatyckich. Pomiędzy nowo uwięzionymi w cytadeli znajdują się ks. Białobrzeski, administrator archidyecezyi po arcybiskupie Fijałkowskim, który za zamknięcie sprofanowanych kościołów przez Moskali został przez sąd wojenny skazany na śmierć, potem ułaskawiony wygnaniem do Tobolska, a na koniec uwolniony, aby zamydlić oczy Polakom w czasie zapowiedzianych wielkich łask przez Wielopolskiego, dalej powszechnie poważani kanonicy ks. Wyszyński i ks. Stecki, kaznodzieja żydowski Kramstick, fotograf Beyer, Neufeld, redaktor żydowskiego dziennika Jutrzenka, fabrykant świec Mittag, bankier Józef Rawicz, mecenas Majewski i Chęciński, stolarz Kalisz i inni. Wszystkich osadzono w cytadeli. Widoczną jest rzeczą, że Moskale chcą terroryzmem przerażać wszystkie klasy mieszkańców. Również bankiera Stanisława Lessera chcieli Moskale uwięzić, ale oficer na ten cel wykomenderowany przez Berga oświadczył mu, że go osłania urzędowanie jego, bo jest jeneralnym konsulem saskim i konsulem sasko-wajmarskim, inaczej musiałby się udać do cytadeli na mieszkanie, tymczasem i dla tego pozostaje w areszcie domowym. Dla pilnowania go, przystawiono mu kilku żołnierzy. Dziś z rana ściągnięto od niego straż i oświadczono mu, że jest wolnym, ale jego kancelarya pozostanie zapieczętowaną.

 

 

 

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…