Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 251

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
27 X 1863

Warszawa, 25 Paźdz. – Żyjemy tu w najokropniejszem położeniu. Komisya śledcza ma sobie przepisanem, utrzymywać więzienia w cytadeli zapełnione. Gdy więc wysłała onegaj z cytadeli na Syberyę 300 osób, natychmiast zarządziła nowe aresztowania i już wczoraj łapania na wielką skalę rozpoczęła. Po otrzymaniu rozkazu od jenerała Berga, kazała uwięzić 130 osób i to najznakomitszych obywateli warszawskich, z których większa część już raz przed dwoma laty wywiezioną była do Tobolska lub innych miejsc azyatyckich. Pomiędzy nowo uwięzionymi w cytadeli znajdują się ks. Białobrzeski, administrator archidyecezyi po arcybiskupie Fijałkowskim, który za zamknięcie sprofanowanych kościołów przez Moskali został przez sąd wojenny skazany na śmierć, potem ułaskawiony wygnaniem do Tobolska, a na koniec uwolniony, aby zamydlić oczy Polakom w czasie zapowiedzianych wielkich łask przez Wielopolskiego, dalej powszechnie poważani kanonicy ks. Wyszyński i ks. Stecki, kaznodzieja żydowski Kramstick, fotograf Beyer, Neufeld, redaktor żydowskiego dziennika Jutrzenka, fabrykant świec Mittag, bankier Józef Rawicz, mecenas Majewski i Chęciński, stolarz Kalisz i inni. Wszystkich osadzono w cytadeli. Widoczną jest rzeczą, że Moskale chcą terroryzmem przerażać wszystkie klasy mieszkańców. Również bankiera Stanisława Lessera chcieli Moskale uwięzić, ale oficer na ten cel wykomenderowany przez Berga oświadczył mu, że go osłania urzędowanie jego, bo jest jeneralnym konsulem saskim i konsulem sasko-wajmarskim, inaczej musiałby się udać do cytadeli na mieszkanie, tymczasem i dla tego pozostaje w areszcie domowym. Dla pilnowania go, przystawiono mu kilku żołnierzy. Dziś z rana ściągnięto od niego straż i oświadczono mu, że jest wolnym, ale jego kancelarya pozostanie zapieczętowaną.

 

 

 

 

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…