Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 239

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
13 X 1863

Królestwo Polskie. Jeneralna korespondencya wiedeńska pisze, że komitet narodowy polski w Paryżu przesłał do papieża adres, z podziękowaniem za publiczne procesye i modły za Polskę zarządzone w Rzymie, z prośbą o dalszą opiekę dla Kościoła katolickiego w Polsce uciemiężonego przez schizmę, z którego od Lutego 1863, 35 księży stracono, a 300 uwięziono lub na Syberyą wywieziono. Szląska gaz. donosi, że gabinetom w Wiedniu i Paryżu doręczono memoryał w sprawie polskiej, w którym wyliczono szczegółowo prześladowania katolików w Litwie i na Białej Rusi. Memoryał ten cesarzowi Franciszkowi Józefowi przedłożono, który po przeczytaniu jego rozkazał go odpisać i przesłać biskupom i prałatom austryackim. – Gazeta wrocławska donosi, że dowódzca Iskra, właściwie nazywający się Sokołowski, został z rozkazu rządu narodowego stawiony przed sąd wojenny i rozstrzelany z powodu nadużycia swych pełnomocnictw i gwałtów popełnianych na osobach prywatnych. Pragnęlibyśmy bliżej poznać powody, jakie skłoniły rząd narodowy do takiej surowości, ogólnikowe podania wcale nie wystarczają. Warszawa, 11 Paźdz. – Wczoraj wieczorem o godzinie ½ 9 otoczyło wojsko dom braci Grabowskich. Rewizyą kierował jakiś człowiek po cywilnemu ubrany, widocznie szpieg i miano w sklepie znaleść beczkę z siekierami, puginał, kilka rewolwerów i mundurów. Domu tego odtąd pilnuje wojsko. Właściciela tego domu Jana Grabowskiego stawiono przed sąd wojenny w cytadeli. Wartość domu tego wynosi przynajmniej milion tal. – Kilku dowódzców, którzy się udali do Paryża, wróciło napowrót do Królestwa i tworzy nowe oddziały. Z Królestwa Polskiego, 5. Październ. – Wyczytałem w numerze 226 Dziennika Poznańskiego, iż młody Konitz, który ocalił życie dowódzcy Parczewskiemu pod Cepówem, miał być żydem, synem wdowy, posiadającej sklep w Warszawie! Jest to omyłka, którą mam za obowiązek, jako naoczny świadek, dla ogólnej wiadomości sprostować. To młody żołnierz liczący lat 18, nazwiskiem Komicz, syn rządzcy dóbr Orenic w powiecie łęczyckim, był istotnym wybawcą Parczewskiego.

 

 

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…