Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 215

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet aż do kawiarni Tortoniego były całkiem zajęte od godziny 8 do 10 wieczorem przez ludzi giełdowych. Renta 3 procentowa urzędownie notowaną była 69,20. Tymczasem wieczorem znalazło się kilku giełdowników, którzy ją po 69 ofiarowali. Zarazem rozeszły się pogłoski o śmierci króla włoskiego, potem o słabości cesarza, o odpowiedzi wyzywającej rosyjskiej, o uznaniu stanów skonfederowanych amerykańskich. Zapaliły się umysły giełdowników, rozesłano na wszystkie strony posłańców i nie upłynęło godziny, już cało bulewary zapełnione zostały bankieram i, wekslarzami i innymi milionowymi panami. Pogłoski zaczęły coraz bardziej niepokoić, przybyła nareszcie niższa gawiedź giełdowa. Przestrach paniczny padł na spekulantów, renta spadła na 68,65, chociaż nikt nie umiał podać prawdy, dla czego. Chociaż żadnej pogłoski nie potwierdził Monitor lub inne dzienniki oficyalne, jednakowoż na dzisiejszej giełdzie przestrach się nie uśmierzył i nikt nie chciał kupować papierów. Dzisiejsze wieczorne dzienniki twierdzą, że pogłoski rozsiewane się nie potwierdziły. Jedna tylko pogłoska o tyle się potwierdziła, że król włoski zasłabł, ale już wieczorem przejechał się konno po ulicach, aby pokazać, że wrócił do zdrowia.

– Książe Mettiernich wyjechał z żoną do dóbr swoich z Czechach i wróci do Paryża za powrotem cesarza z Biaritzu.

– Przed powrotem cesarza Aleksandra, a więc przed Listopadem, nie można się spodziewać żadnego postanowienia względem Polski.

– Napoleon wydal dekret mianujący hr. Persigny księciem, za usługi łożone dla państwa i dla osoby jego. Tytuł ten będzie schodził na pierworodnych synów.

– Memorial Diplomatique wyznaje że Rosya ma morzu Czarnem 74 okrętów, i że w miejsce Sebastopola gotuje Nikołajew. Organ ten powstaje na zgwałcenie traktatu paryskiego. Ale czy w takim razie sprawa polska nie przedstawia sposobności skutecznej?

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…