Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 199

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
27 VIII 1863

Rząd narodowy ma teraz nadzwyczajną powagę, nie tylko go słucha obywatelstwo, ale jeszcze urzędnicy. Rząd narodowy uznał wszelkie stosunki z rządem moskiewskim za zbrodnią stanu i dla tego czy obywatel, czy kupiec, czy też urzędnik, słucha tego rozkazu. Moskale na próżno rozpisują licytacye na liwerunki rozmaitych przedmiotów dla wojska nawet ofiarując wielkie ceny, ale nikt im nie chcą dostarczać, lub wdawać się w układy. Jeżeli już kto wchodził w układy, otrzymał dekret z pieczęcią rządu narodowego zakazujący i odstąpił od układu. Równie nie chcą płacić Moskalom podatków i wszystkie środki przeciw oporowi okazały się bezskutecznemi. Wczoraj wyruszył pułkownik Muchanow z 200 żołnierzami na egzekucye podatkowe do dziedziców i chłopów. Ale zaledwie milę od Warszawy się oddalił, dowiedział się, że silny zastąp powstańców przeciw niemu ciągnie i Muchanow czem prędzej nawrócił, nie chcąc swego zastępu narazić na zgubę. - Wczoraj wieczorem napadnięto na szefa wydziału w komisyi spraw wewnętrznych Skowrońskiego, człowieka powszechnie znienawidzonego, którego nawet Muchanow w swoim czasie był zmuszony odpędzić. Był to człowiek do najwyższego stopnia przekupny, wyciskał na obywatelach grube opłaty, bo umiał na nich zakładać swe sieci podstępne. Gdy Moskale zaprowadzili komisyą śledczą w cytadeli, użyli do niej Skowrońskiego, bo wszyscy inni uczciwi się wymówili od udziału. W tej to komisyi znów po swojemu działał i trapił. Nie wiem powiada korespondent w National Ztg., czyli Skowroński umarł czy ciężko jest ranny. Aresztowano wiele osób i przytrzymano dwóch podejrzanych. [...] – Powstańcy przejęli list w. księcia Konstantego do cesarza, datowany pod dniem 28. Lipca, w którym dosłownie powiada: Gorliwość i energia Murawiewa psuje naszą dobrą sprawę i nie doprowadzi do celu. Tracenia masami i śmierć odstraszają niewielu, a ci co drżą, nie są nam niebezpieczni i nie ma potrzeby ich się obawiać. Murawiew w Warszawie popędziłby do rozpaczy te żywioły w Polsce, które jeszcze są wiernemi Waszej carskiej Mości i narobiłby nam jeszcze więcej trudności. Faktem jest pewnym, żeby Polaków trwale uspokoić, potrzeba uwzględnić ich narodowe życzenia i nadzieje o ile to się stać może bez ujmy godności Wasz. Cesarsk. Mości i całego państwa.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…