Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 179

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
4 VIII 1863

Z mławskiego, 30. Lipca. – Po rozbiciu Bończy pod Płockiem, po rozpuszczeniu obozu Padlewskiego w lipnowskiem, po rozbiciu kilkokrotnem Jurkowskiego, po rozbiciu nareszcie pod Kluczborkiem, tak mławskie jako i lipnowskie zdawało się być w odrętwieniu, aliści po przyjściu walecznego Ludwika Navoni, majora z Włoch i kapitana Piotra Smaic z Dalmacyi walka z Moskwą ze świeżą energią w mławskiem się toczy. Zorganizowany powiat, obóz wzorowo urządzony w przeciągu dni ośmiu, karność przywrócona, zrobiły, iż 28. Lipca, pod Lubowidzem w mławskiem, nasi pod dowództwem Navoniego i Smaica zaatakowali trzy roty piechoty i sto kozaków z Lipna; pomimo pozycyi bardzo dogodnej, na której Moskale usadzili się, nasi z bagnetem w ręku przeszedłszy Działdówkę w bród po pas pod ogniem nieprzyjacielskim, poszli na bagnety. Mordercza bitwa trwała od 12 do 4 po południu, Moskale cofnęli się w nieładzie, zostawiwszy 150 zabitych i rannych; z naszej strony poległ między innymi młody Franciszek Tabęcki rokujący wielkie nadzieje; mamy w zabitych 8, rannych 12. Nowe to i pierwsze zwycięstwo nową natchnęło nas otuchą. Pomiędzy rannym i jest nie tylko ciężko raniony i dzielny kapitan S., ale także waleczny major Navoni. Nie chciał on opuścić swego obozu, do którego się w tak krótkim czasie przywiązał, dopiero na prośby usilne pozwolił się zawieść w bezpieczne miejsce. Ma on nadzieję, że w krótkim czasie stanie znowu na czele swego walecznego hufca. [...] Niedoszły nas dzisiaj do tej chwili wiadomości z pola walki. Urzędowa Gazeta Lwowska podaje następujące doniesienie o niepomyślnej utarczce stoczonej na Wołyniu blisko granicy obwodu żółkiewskiego, niedaleko od Mielatyna. Dziennik ten pisze: wczoraj 28 t. m. o świcie oddział powstańców liczący około 200 ludzi, jak słychać pod dowództwem Wiśniewskiego, przekroczył granicę między Baraniem i Peretokami a Szarpańcami, a właściwie między Józefówką a Hanówką. Dzisiaj 29 t. m. oddział ten po potyczce pod Kuczycami, częściowo wyparty został na terytoryum tutejsze. 60 w partych tego oddziału, przytrzymano i odstawiono do Sokala, 5 rannych przywieziono na tutejsze terytoryum. Powtórzywszy to doniesienie urzędowej Gaz. Lwowskiej, niewierny, o ile ono jest prawdziwe.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…