Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 161

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
14 VII 1863

Warszawa, 12. Lipca. – Ostsee Ztg. pisze: Z wielu oznak pokazuje się, że rząd rosyjski ma zamiar wystąpić z najsurowszemi środkami dla przytłumienia powstania. Ponieważ mało kto płaci podatki, a kasy rządowe są próżne, przeto rząd postanowił ściągać je przez egzekucye. Wielopolski temu dotąd się opierał i tuszył, że to się na drodze dobrowolnej da odrobić. Z tego powodu wyjeżdża na czas przydłuższy, a jenerał Berg zajmie się teraz wyłącznie administracyą; równie wybiera się w podróż w. książę namiestnik. Schwycony urzędnik ze skarbu, przy którym znaleziono część sumy znikłej ze skarbu, nazywa się Czarnecki. Korespondent Czasu zaprzecza, aby został pochwycony. Senator, radca stanu Wołowski został wywieziony na wygnanie do Kiachty, na granicę chińską. Rząd pozwolił na wewóz kos, gdyż te, które mieli włościanie, przeszły w ręce powstańców, a do roboty nic nie pozostało. Łąki i jarzyny musiałyby pozostać nieposieczone, gdyby do Polski ich nie wpuszczono. Mimo tego pozwolenia ze strony rządu rosyjskiego, Austrya nie chce pozwolić na wywóz kos do Polski. – Wiadomo że Murawiew w Wilnie nakazał zdzieranie sukien żałobnych, a pod niemi także krynolin. Toż samo stało się temi dniami w Warszawie mimo nagany ze strony rządu narodowego. Acz podejrzenie pada wielkie, że to prowokacya rosyjska, jednakowoż jak pisze National Ztg. pokarano winowajców młodych i oddano bez sądu w roty aresztanckie. Dotąd sądziły sądy wojenne i doraźne, ale i ta forma stała się teraz zbyt przewlekłą, przeto wykroczenia te bez dochodzenia niewinności lub winy karze Moskwa nawet na niewinnych, którzy się tylko przypatrywali tej burzy przeciw krynolinom, a których połapała policya żołnierska. Oddano ich w służbę do rot aresztanckich; jest to kara wedle kodeksu karnego rosyjskiego najcięższa na zbrodnie. Oddają więc psotną młodzież w grono najcięższych zbrodniarzy, bez sądu i wyroku. – Z nakazu rządu rosyjskiego nie wydają nikomu paszportu, jeżeli nie okazał, iż zapłacił podatki. Drugim środkiem ściągania podatków jest więzienie. Czyli ono przyłoży się do składania podatków, dowiemy się wkrótce.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…