Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 136

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
14 VI 1864

Królestwo Polskie. Śrem, 11 Czerwca. - We wtorek w nocy dnia 7 Czerwca obie panie wraz z synkiem, które aresztowano w sobotę dnia 4 Maja, nie w Mórce, gdzie się jedna z tych pań chciała dowiedzieć o pobycie swego męża, a które z rana dnia następnego przywieziono do Śremu i w tutejszem osadzono więzieniu, wywieziono do Ostrowa, gdzie pani szukająca swego męża pozostawiła czteroletnie dziecko. Przez te parę dni wolno było czteroletniemu chłopczykowi wychodzić z tutejszego więzienia i chodzić sobie po mieście, gdzie natychmiast jego rówiennicy bawić go się starali. (…) Wiadomości rozmaite. - Dzienniki wiedeńskie podają w znanym procesie kupca wiedeńskiego Szembery i aptekarza Zagórskiego o przemycanie broni do Polski, następujące bliższe szczegóły. Kupiec Szembera zawarł jeszcze przed 8 miesiącami z rządem narodowym, a właściwie z członkiem tegoż nijakim Karaibskim, ugodę o dostawę 12,000 sztućców wraz z bagnetami. Na rachunek należytości za tę broń otrzymał Szembera 5000 zł., wszakże dopiero przed dwoma miesiącami wysłał on do Lwowa 4000 zamówionych sztućców, które jednak niewiadomo, dla jakiej przyczyny wkrótce potem zareklamował na powrót z Bródek, lecz broń ta została w drodze skonfiskowaną. Aptekarz Zagórski przyjął na siebie obowiązek dozorować dostawę tej broni, za co przypadła mu pewna część obopólnepo zysku w nagrodę. Gdy wszakże dostawa ta nie działa się według umówionych warunków, więc p. Kamiński zerwał ugodę i zażądał zwrotu przedpłaty. Szembera jednak otworzył tymczasem za otrzymaną przedpłatę handel towarami kolonialnemi, będąc więc podwójnie skompromitowanym, przeniósł śmierć nad dalsze życie w podobnym stanie. Do tych przedsiębiorstw miał także należeć niejaki A. W., którego już oddano sądowi do dalszego postępowania wraz z jakimś ruśnikarzśm tutejszym.

Zobacz także

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…

14 VI 1864

Królestwo Polskie. Śrem, 11 Czerwca. - We wtorek w nocy dnia 7 Czerwca obie panie wraz z synkiem, które aresztowano…

13 VI 1864

- Terminatorowie w Warszawie. Obecnego stanu rzemiosł w naszem mieście nie można nazwać kwitnącym. Oprócz niezmiernego pomniejszenia w odbycie, oprócz…