Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 134

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
12 VI 2023

Królestwo Polskie. Warszawa, 10. Czerw. – W tej chwili upowszechniła się w mieście naszem wiadomość, że z rozkazu rządu narodowego wzięto z głównej kasy komisyi skarbowej 5 milionów rubli i oddano je rządowi narodowemu. Oddanie to miało uskutecznić trzech urzędników, którym była powierzona kasowość, to jest przez szefa i dwóch kasyerów, którzy pozostawiwszy kwit rządu narodowego na wzięte sumy, uciekli. Za szczegóły trudno mi ręczyć, tylko wszędzie w mieście opowiadają, że pieniędzy w skarbie Królestwa Polskiego nie masz, wszystko skradziono. Gaz. wrocł. Jeneralna korespondencja austryacka pisze z Paryża pod d. 5 b.m.: przypomnicie sobie zapewne, że przed kilku tygodniami przepowiedziałem wam ruch rewolucyjny na Podolu i Ukrainie, na mocy doniesień z Mielnicy nad granicą galicyjsko-multańską. Z tegoż źródła mogę wam donieść dzisiaj o postępie i dalszych zamiarach tego powstania. Powstańcy dostatecznie zaopatrzeni w broń i przybory wojskowe. Mianowicie kozacy, którzy powstali na Ukrainie wybornie są uzbrojeni, mają doskonałe, wyjeżdżone konie. Dla powstańców na Podolu dostarczają Multany broń i amunicję, a lepiej powiedziawszy polscy emigranci urządzili tam liczne składy broni i amunicyi, która natychmiast przewożą, gdy granica jest odsłoniona. [...] Petersburgska Pszczoła donosi z placu boju, że pisma rewolucyjne przesyłane bywają pocztą nie tylko do zachodnich, ale jeszcze do wschodnich gubernij. W okolicach Wołgi schwytano emisaryuszów którzy upowszechniali sfałszowany cesarski manifest, datowany z d. 31 Marca z podaniem, że był drukowany w drukarni rządzącego senatu. Wyszedł więc teraz ukaz nakazujący władzom gubernialnym chwytanie roznosicieli tych fałszywych manifestów i innych proklamacyj i stawiania ich pod sądy wojenne jak rozbójników i podpalaczy.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…