Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 124

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
1 VI 1863

Francya. Znad granicy francuskiej, 29. Maja. – Przed kilku dniami pisałem wam, że rząd francuski liczy na przyłączenie się do zachodu Austryi. Książe Metternich przemawia w tym duchu na wszystkich konferencyach z p. Drouyn de Lhuys. Jeszcze silniej naciska lord Palmerston Austryą, a wypadki w Prusach nie ostały się bez wpływu na nią. Jednem słowem Austrya łączy się z mocarstwami zachodniemi a nawet podpisała wniosek o zawieszenie broni. (Czy prawda?) Postanowienie to wiedeńskiego gabinetu przyjemne zrobiło wrażenie w Paryżu i Londynie. – Agitacya wyborcza przybiera coraz większe rozmiary. Rząd wszystkich dokłada sprężyn, aby swych kandydatów utrzymać. W d. 20. Czerwca uda się cesarz do Cherbourga i tam się widzieć będzie z ks. Napoleonem. Tam przed cesarzem odbędzie się przegląd floty pancernej. W lasku bulońskim wydarzył się szczególniejszy przypadek. Po defiladzie lud przedarł się przez gwardyą stu, policyą i żandarmów, którzy oddzielali cesarza od ludu. Cesarz bez eskorty ujrzał się nagle otoczonym przez lud, przy nim tylko marszałek Random pozostał. Lud wołał: niech żyje cesarz! a cesarz stępą przejechał pomiędzy natłokiem i stanął w kole swego orszaku. Czynimy wzmiankę, że spachowie, gdy do nich po przeglądzie zbliżył się cesarz, wystrzelili z swych karabinów. Cesarz się zdziwił, bo takiej demonstracyi się nie spodziewał. Austrya. Wiedeń, 28. Maja. – Jeneralna korespondeneya powiada, że położenie w sprawie polskiej, które się przed świątkami zaczęło zachmurzać, dziś przedstawia symptomata uspokajające. Ostatniemi dniami nic nie zaszło, coby mogło usprawiedliwić smutne zapatrywanie się na stosunki polityczne. Kompetentni znawcy tych stosunków mają nadzieję że sprawa polska w sposób regularny się rozwiąże. Prassa nieofieyalna wstrząsa głową na te zapewnienia oficyalno pokojowe. Powiada, że gdyby te widoki pokojowe miały aby jaki fakt za podstawę, nota jeneralnej korespondencji nie zbywałaby ogólnikami sytuacyi. Presse powiada z dobrego źródła: układy między Wiedniem a Paryżem w kwestyi polskiej wciąż się toczą. Spodziewają się w Wiedniu, że z Paryża nadejdzie do Wiednia odpowiedź francuska na oświadczenie wiedeńskie. Propozycye austryackie służą za podstawę. Francuski poseł przy dworze wiedeńskim otrzymał polecenie do przedstawienia odrodzenia Polski jako zadania Austryi. Austrya uważa zawieszenie broni w Polsce za rzecz niepodobną.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…