Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 117

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
22 v 1863

Królestwo Polskie. – Wydział zarządzający Litwą nadesłał do Warszawy Rządowi Narodowemu odezwę odebraną przez oddział powstańców w Inflantach wziętym do niewoli żołnierzom moskiewskim i roskolnikom . Odezwa ta, której autentyczność nie ulega żadnej wątpliwości, wzywa otwarcie żołnierzy i urzędników rosyjskich, aby wyrżnęli ludność katolicko-polską. Przesyłamy ją w oryginale i w przekładzie polskim, wstrzymując się od wszelkich komentarzy; albowiem dokument ten moskiewski, mający pozostać w ukryciu przed Europą wyraźnie i bez ogródek przedstawia dążności rządu rosyjskiego w Polsce. Oto osnowa tego dokumentu w dosłownem tłumaczeniu polskiem, do którego załączam oryginał w języku rosyjskim pisany.

»Tajemna wola Carska«. Ogłaszamy narodowi całemu, iż wolą carską jest wytępić katolików wszystkich, zaczynając od panów i całej szlachty a kończąc na włościanach, za co ziemia ich i majętność cała będzie należeć do tych, którzy wyostrzą noże, kosy i topory. – Ośmielajcie ludzi do rzezi, wszyscy bierzcie się do roboty, a będziecie bogaci. Car przez wdzięczność zrobi was obywatelami i rosyjską szlachtą, a ojcowie duchowni utwierdzać was będą w zamiarach powziętych, bo taka jest wola Boża. Wzywa was do tego miłość wspólna wszystkich Rosyan, nasza prawdziwa wiara i wszyscy wierni wyznawcy, abyście wytępili wszystkich katolików co do jednego, a my władzą kościoła błogosławimy was na tę świętą sprawę i rozkazujemy pokrzepić ducha wódką, ku wytępieniu sług szatana i oczyszczeniu świata z nieprzyjaciół Bożych. Bóg, kościół i Car rozkazują!

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…