„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego”, nr 115

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
20 V 1863

Warszawa, 17. Maja. – National Zeitung pisze: onegdajszy Dziennik zamieścił nominacyę hr. Ostrowskiego na dyrektora komisyi spraw wewnętrznych w miejsce Kellera, który wedle urzędowego oświadczenia, miał inne otrzymać przeznaczenie. Ostrowski jest szwagrem Wielopolskiego. Taki nepotyzm oburza nawet sfery moskiewskie. Lud wcale na to nie zważa, gdyż jest zupełnie zajęty rozporządzeniami rządu narodowego. Od przydłuższego czasu wiedziano dobrze, że rząd moskiewski ma zamiar zmusić ziemstwo kredytowe polskie do pożyczki, a pożyczkę tę zahipotekować na dobrach tak zwanych koronnych, które rząd moskiewski był pozabierał dawniej szlachcie. Chce przez tu oddłużyć te dobra, a pieniądze z nich zabrane, użyć na wojnę przeciw powstaniu. Dalej mówią, że rząd ma zamiar dla siebie zabrać gotowiznę banku i użyć ją na wojskowe cele. Rząd narodowy wydał z tego powodu proklamacyę, w której powiada, że ponieważ rząd moskiewski patrząc na zanoszące się zmiany polityczne, stara się finanse i roboty publiczne w koronie, Litwie i Rusi obciążyć ze szkodą własności narodowej i chce zaciągnąć pożyczkę od ziemstwa kredytowego, tudzież rozrzucić zapasy banku i zasoby innych instytucyi przez reformy tak zwane skupu czynszów, koncesye kolei, banków, zaprowadzenie kanałów it.d ., przeto ogłasza stan obecny finansów narodowych i majątku narodowego tak w activach jak passivach za nietykalny od dnia 10. Maja. Zakazuje wszystkim urzędnikom i osobom prywatnym, entreprenerom, bankierom i negociantom pod osobistą i majątkową odpowiedzialnością robić projekta, wykonywać je lub popierać. Wszelkie kontrakty, układy, koncesye, pożyczki, kupna lub sprzedaże, jednem słowem wszelkie zmiany finansowe w Koronie, Litwie i Rusi będą odtąd za niebyłe, nieważne i nieobowięzujące uważane. Cudzoziemscy entreprenerowie, bankierowie i negocyanci ostrzegają się, aby swych pieniędzy, dostaw lub robót nie dawali na podobne operacye, bo inaczej narażą się na straty niczem niedające się wynagrodzić.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…