Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 106

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
9 V 1864

Królestwo Polskie. Z teatru wojny otrzymuje Gaz. Nar. następujące doniesienie z lubelskiego: Nieliczny oddział pułkownika Krysińskiego, party trzema rotami piechoty i około sotnią kozaków, znajdował się w dniu 21 Kwietnia nad Wieprzem niedaleko Lublina; usuwając się przed znacznie przeważającą siłą nieprzyjaciela, zmuszony był rzucić się wpław. Wieprz znany jest z bystrości swego prądu; jeden z oficerów, będących z podpułkownikiem Krysińskim, utonął, adjutant Borkowski zginął od kuli, podpułkownik i reszta oficerów z oddziałem swym przeprawiwszy się przez rzekę, posunęli się w głąb lasów łęczańskich, gdzie też obecnie oddział ten operuje.

Rosya. Mowa Najj. cesarza, odczytana w języku ruskim przez jenerał-gubernatora finlandzkiego, przy zamknięciu posiedzeń sejmu finlandzkiego w Helsingforsie, d. 3 (15) Kwietnia rb. Reprezentanci W. Ks. Finlandzkiego! Otwierając we Wrześniu zeszłego roku niniejszy sejm, sądziłem, że zdołacie ukończyć wasze czynności w krótszym czasie. Zresztą nabyte przez powiększone i dłuższe prace wasze doświadczenie w prowadzeniu spraw sejmowych, spodziewam się, znacznie ułatwi czynności przyszłych sejmów. Dziękuję wam za kilkakrotnie wyrażone przez was w imieniu narodu fińskiego uczucia wierności i przywiązania ku Mnie, ale nie mogę nie ubolewać, że niektóre rozprawy sejmu podały powód do nieporozumień względem stosunków W. Księstwa do cesarstwa rosyjskiego. W nierozdzielnem połączeniu swojem z Rosyą, Finlandya zachowała nienaruszenie nadane sobie swobody, i pod tarczą praw swoich nie przestaje używać wszelkich moralnych i materyalnych korzyści zapewnionych sobie potęgą cesarstwa. Rosya otwiera mieszkańcom Finlandyi obszerne i swobodne pole handlu i przemysłu, a poczciwy naród ruski nieraz, gdy ciężkie klęski nawiedzały kraj wasz, dawał wam dowody bratniego współczucia i skutecznej pomocy.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…