„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego”, nr 105

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 V 1863

W liście prywatnym z Petersburga piszą z dobrego źródła: obok rosyjskich odpowiedzi odczytano trzem gabinetom notę poufną przesłaną posłom rosyjskim, w której rozwinięto program do reform zamierzonych przez cesarza, których zaprowadzenie ma zależeć od okoliczności i przyjdą do skutku niedługo, jeżeli uspokojenie Polski nastąpi. Nota ta miała pomyślny wpływ wywrzeć. Spodziewają się, że w dniu 13. Maja polskie powstanie nowych sił dołoży, ale sądzą, że je owładną.

Rosya. Manifestacye, demonstracye, deputacye i adresy w Petersburgu są na porządku dziennym. Rząd używa ich jako środków podburzenia ludu przeciw Polakom a zarazem przeciw tym sferom w własnym kraju, które pragnęły z powstania polskiego korzystać, aby wymódz na rządzie rosyjskim pewne ulepszenia i rękojmie, większej publicznej i osobistej wolności. Dlatego, gdy rząd prześladuje deputacye domagające się organizacyi konstytucyjnej lub jakiegokolwiek systemu reprezentacyjnego, cesarz pochlebia deputacyom, składającym adresa przeciw oderwaniu krajów polskich od Moskwy. Niedawno zrobiono w Petersburgu wielką manifestacyę przy sprowadzeniu z Polski zwłok jednego oficera od huzarów poległego w bitwie z powstańcami. Cały dwór i wszystkie władze znajdowały się na pogrzebie, a między lud puszczono wieść, że to ciało jednego z tych, których Polacy wymordowali na śpiączce w Warszawie. Wszystkie prawie dzienniki wzięły ztąd pochop do żarliwych przeciw Polsce wybuchów. Ciemny lud nie wie, że w Polsce codzień takie pogrzeby ofiar barbarzyństwa jego synów, lecz pogrzeby to ciche ofiar, których rysów oszpeconych pastwieniem się wroga nie rozpoznać. Wszakżeż nie wolno w Polsce umarłych powstańców grzebać z obrzędami kościelnemi chyba skrycie, bo i ksiądz i pobożni co ostatnią usługę chcą oddać zwłokom, muszą mieć pozwolenie od komend moskiewskich.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…