„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego”, nr 105

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 V 1863

W liście prywatnym z Petersburga piszą z dobrego źródła: obok rosyjskich odpowiedzi odczytano trzem gabinetom notę poufną przesłaną posłom rosyjskim, w której rozwinięto program do reform zamierzonych przez cesarza, których zaprowadzenie ma zależeć od okoliczności i przyjdą do skutku niedługo, jeżeli uspokojenie Polski nastąpi. Nota ta miała pomyślny wpływ wywrzeć. Spodziewają się, że w dniu 13. Maja polskie powstanie nowych sił dołoży, ale sądzą, że je owładną.

Rosya. Manifestacye, demonstracye, deputacye i adresy w Petersburgu są na porządku dziennym. Rząd używa ich jako środków podburzenia ludu przeciw Polakom a zarazem przeciw tym sferom w własnym kraju, które pragnęły z powstania polskiego korzystać, aby wymódz na rządzie rosyjskim pewne ulepszenia i rękojmie, większej publicznej i osobistej wolności. Dlatego, gdy rząd prześladuje deputacye domagające się organizacyi konstytucyjnej lub jakiegokolwiek systemu reprezentacyjnego, cesarz pochlebia deputacyom, składającym adresa przeciw oderwaniu krajów polskich od Moskwy. Niedawno zrobiono w Petersburgu wielką manifestacyę przy sprowadzeniu z Polski zwłok jednego oficera od huzarów poległego w bitwie z powstańcami. Cały dwór i wszystkie władze znajdowały się na pogrzebie, a między lud puszczono wieść, że to ciało jednego z tych, których Polacy wymordowali na śpiączce w Warszawie. Wszystkie prawie dzienniki wzięły ztąd pochop do żarliwych przeciw Polsce wybuchów. Ciemny lud nie wie, że w Polsce codzień takie pogrzeby ofiar barbarzyństwa jego synów, lecz pogrzeby to ciche ofiar, których rysów oszpeconych pastwieniem się wroga nie rozpoznać. Wszakżeż nie wolno w Polsce umarłych powstańców grzebać z obrzędami kościelnemi chyba skrycie, bo i ksiądz i pobożni co ostatnią usługę chcą oddać zwłokom, muszą mieć pozwolenie od komend moskiewskich.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…